Jak drukować czeki za pomocą pakietu MS Office

Wypisywanie czeków jest częścią biznesu wielu właścicieli małych firm. Jeśli jesteś właścicielem firmy i masz zainstalowaną wersję pakietu Microsoft Office, która zawiera Microsoft Accounting, możesz pisać i drukować czeki bezpośrednio z Microsoft Office. Wykonanie tego zadania za pośrednictwem pakietu Office może pomóc w aktualizowaniu książek, ponieważ transakcja jest rejestrowana w momencie wypisania czeku w oprogramowaniu. Możesz wtedy wydrukować czek i dostarczyć go odbiorcy bez konieczności ręcznego wypisywania.

Wypisz swój czek

1

Otwórz aplikację Microsoft Accounting na swoim komputerze.

2

Kliknij opcję „Zapis czeków” znajdującą się w menu „Bankowość”.

3

Wprowadź informacje do sprawdzenia w odpowiednich polach. Po zakończeniu kliknij pole wyboru „Do wydrukowania” po prawej stronie ekranu.

4

Kliknij „Zapisz i zamknij”, aby zapisać czek.

Wydrukuj czek

1

Kliknij opcję „Drukuj czeki” znajdującą się w menu „Bankowość”.

2

Kliknij pole wyboru „Konto” i wybierz konto bankowe, z którego chcesz pobrać czek.

3

Wprowadź numer czeku w polu „Początkowy numer czeku”.

4

Kliknij pole wyboru obok czeku, który chcesz wydrukować w sekcji „Czeki do wydrukowania”; następnie kliknij „Drukuj”. Twój czek zostanie wydrukowany.