Jak zmienić hasło do routera Westell

Routery Westell są dostarczane klientom przez Verizon Wireless. Jeśli łączysz się z Internetem w biurze za pomocą routera Westell, zabezpiecz router, aby zabezpieczyć sieć, komputery i dane biznesowe. Jeśli podejrzewasz, że ktoś w Twoim biurze zna hasło lub jeśli uważasz, że Twoja sieć została naruszona przez hakera lub inną osobę z zewnątrz, możesz łatwo zmienić hasło.

1

Uruchom przeglądarkę internetową, wpisz „192.168.1.1” w pasku adresu i naciśnij „Enter”, aby uzyskać dostęp do interfejsu internetowego routera Westell.

2

Wpisz swoją nazwę użytkownika w polu Nazwa użytkownika i aktualne hasło w polu Hasło. Kliknij „OK”, aby zalogować się do interfejsu internetowego.

3

Kliknij „Edytuj” w sekcji Przegląd połączenia, aby przejść do strony Edytuj połączenie VOL.

4

Wpisz nowe hasło w polu Hasło do konta i kliknij „Zapisz”, aby zapisać nowe ustawienia.

5

Kliknij „OK”, aby potwierdzić akcję.