Czy mogę jednocześnie odebrać telefon i faks?

Podłączenie faksu do telefonu wymaga aktywnej linii telefonicznej. Oba urządzenia można połączyć za pomocą jednej linii telefonicznej lub oddzielnych linii dla każdego urządzenia. Niezależnie od wybranej opcji należy zwrócić szczególną uwagę na gniazda znajdujące się z tyłu faksu, aby zapewnić prawidłowe ułożenie kabli. Nie gwarantuje to jednak jednoczesnego korzystania z obu urządzeń.

Łączność dwuwierszowa

Aby połączyć telefon i faks za pomocą dwóch oddzielnych linii telefonicznych, podłącz jeden koniec kabla do gniazdka ściennego dla linii faksu, a drugi koniec kabla do gniazda zwykle oznaczonego „Linia” znajdującego się z tyłu faks. Czasami to gniazdo ma ikonę kabla wchodzącego do gniazda ściennego jako etykietę zamiast słowa pisanego. Następnie podłącz jeden koniec drugiego kabla do gniazdka ściennego linii telefonicznej, a drugi koniec do gniazda w telefonie.

Łączność jednoliniowa

Podłączenie telefonu i faksu do tej samej linii telefonicznej wymaga podłączenia jednego końca kabla do gniazda ściennego, a drugiego do gniazda „Linia” znajdującego się z tyłu faksu. Następnie podłącz jeden koniec drugiego kabla do gniazda w telefonie, a drugi koniec tego kabla do gniazda oznaczonego „Telefon” z tyłu faksu. Czasami to gniazdo ma ikonę telefonu, a nie słowo pisane.

Zalety i wady

Korzystanie z dwóch oddzielnych linii telefonicznych zapewnia największą elastyczność, ponieważ można jednocześnie wysyłać i odbierać faksy i rozmowy telefoniczne. Gdy urządzenia współużytkują jedną linię telefoniczną, nie można odbierać faksu podczas korzystania z telefonu i odwrotnie. Jeśli zdecydujesz się zainstalować drugą linię telefoniczną, musisz skontaktować się z operatorem telefonicznym, a linia ta jest objęta dodatkową miesięczną opłatą. Opłata ta różni się w zależności od dostawcy usług telefonicznych.

Rozwiązywanie problemów

Sprawdź linię telefoniczną i prawidłowe ułożenie kabla, jeśli nie możesz wysyłać lub odbierać wiadomości faksowych. Sprawdź, czy przewód telefoniczny jest dobrze podłączony do gniazda ściennego, a drugi koniec przewodu jest dobrze podłączony do gniazda „Line” faksu. Podłączenie kabla do gniazda „Telefon” urządzenia powoduje brak możliwości wysyłania i odbierania faksów. Jeśli urządzenie nie nadaje i nie odbiera pomimo prawidłowego ułożenia przewodu telefonicznego, wymień przewód. Inna opcja obejmuje odłączenie przewodu z tyłu faksu i podłączenie go do telefonu. Jeśli nie słychać sygnału wybierania, może wystąpić problem ze sprzętem faksu lub z linią telefoniczną.