Jak wyeksportować Visio do PowerPointa

Możesz łatwo edytować schematy blokowe i diagramy dla małych firm utworzone za pomocą programu Visio firmy Microsoft, a także eksportować je do innych programów pakietu Office, takich jak Word i PowerPoint. Zapisz plik Visio jako plik obrazu, a następnie wstaw obraz do programu PowerPoint. Możesz również skopiować schematy blokowe i diagramy bezpośrednio z programu Visio, a następnie wkleić je do slajdu programu PowerPoint.

Skopiuj i wklej całą grafikę

1

Otwórz program Microsoft Visio 2010. Utwórz schemat blokowy lub diagram albo otwórz istniejący plik Visio, który chcesz wstawić do prezentacji PowerPoint.

2

Kliknij „Wybierz” w grupie Edycja na karcie Strona główna, a następnie kliknij „Zaznacz wszystko”.

3

Kliknij „Edytuj”, a następnie „Kopiuj”.

4

Otwórz program Microsoft PowerPoint 2010 i wybierz slajd, do którego chcesz wkleić schemat blokowy lub diagram programu Visio.

5

Kliknij „Edytuj”, a następnie „Wklej”, aby wkleić rysunek programu Visio do slajdu programu PowerPoint.

Zapisz plik Visio jako obraz

1

Otwórz program Microsoft Visio 2010. Utwórz schemat blokowy lub diagram albo otwórz istniejący plik Visio, który chcesz wstawić do prezentacji PowerPoint.

2

Kliknij „Plik”, a następnie „Zapisz jako”.

3

Wybierz „Format wymiany plików JPEG (* .jpg)” z listy „Zapisz jako typ” i kliknij „Zapisz”.

4

Otwórz program Microsoft PowerPoint 2010 i wybierz slajd, do którego chcesz wstawić obraz.

5

Wybierz „Obraz” w menu Wstaw i kliknij „Z pliku”.

6

Wybierz zapisany plik Visio, a następnie kliknij przycisk „Wstaw”. Zostanie umieszczony bezpośrednio na slajdzie programu PowerPoint.