Jak zresetować hasło skrzynki pocztowej na serwerze Exchange

Microsoft Exchange Server jest powszechnie używany przez firmy zatrudniające wielu pracowników i umożliwia administratorowi zarządzanie wieloma skrzynkami pocztowymi programu Outlook. W przypadku konieczności zmiany hasła administrator musi dokonać niezbędnych zmian. Po wykonaniu tej czynności pracownik lub administrator musi zmienić hasło na komputerze używanym do uzyskiwania dostępu do skrzynki odbiorczej programu Outlook. Zresetowania hasła skrzynki pocztowej nie można wykonać bez dostępu do oprogramowania Active Directory.

1

Kliknij „Start” i wybierz „Wszystkie programy”. Wybierz „Microsoft Exchange” i kliknij „Użytkownicy i komputery usługi Active Directory”.

2

Kliknij „Narzędzia administracyjne” i wybierz „Użytkownicy i komputery usługi Active Directory”.

3

Zlokalizuj użytkownika, którego hasło chcesz zmienić. W zależności od tego, jak firma skonfigurowała usługę Active Directory, może być konieczne otwarcie kilku zagnieżdżonych folderów, aby znaleźć użytkownika.

4

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika i kliknij „Resetuj hasło”.

5

Wpisz i potwierdź nowe hasło, a następnie naciśnij „OK”.