Strategie obronne w zarządzaniu strategicznym

W świecie biznesu konkurencja jest nieunikniona. Zagrożenie ze strony konkurentów wkraczających w celu kradzieży Twoich klientów lub udziału w rynku może czasami wydawać się przytłaczające dla właściciela małej firmy. Istnieją jednak kroki, które możesz podjąć, aby chronić swoje produkty i swój udział w rynku przed konkurencją.

Zrozumienie strategii obronnych

Strategie obronne to narzędzia zarządzania, których można użyć do odparcia ataku potencjalnego konkurenta. Potraktuj to jako pole bitwy: musisz chronić swój udział w rynku, aby Twoi klienci byli zadowoleni, a zyski stabilne. Strategiczna obrona firmy polega na znajomości rynku, na którym jest najlepiej przygotowany do działania, oraz wiedzy, kiedy zwiększyć swoją atrakcyjność, aby wejść na nowe rynki. W przeciwieństwie do strategii ofensywnych - które mają na celu atak na konkurencję rynkową - strategie defensywne polegają na utrzymaniu tego, co masz, i wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej, aby trzymać konkurencję na dystans.

Podejścia do strategii obronnej

Istnieją dwa podejścia do strategii obronnej w zarządzaniu strategicznym. Pierwsze podejście ma na celu blokowanie konkurentów, którzy próbują przejąć część udziału w rynku Twojej firmy. Obniżanie cen produktów, dodawanie zachęt lub rabatów, aby zachęcić klientów do kupowania u Ciebie, lub zwiększanie liczby kampanii reklamowych i marketingowych to najlepsze sposoby, aby to osiągnąć.

Drugie podejście jest bardziej pasywne. Tutaj ogłaszasz nowe innowacje produktowe, planujesz ekspansję firmy, otwierając nową sieć lub ponownie nawiązujesz kontakt ze starymi klientami, aby zachęcić ich do zakupów u Ciebie. Jest to wciąż metoda, która ma zapobiec odbieraniu przez konkurencję klientów i zarabianiu, ale odbywa się to w bardziej zrelaksowany i mniej agresywny sposób, podczas gdy pierwsze podejście jest aktywne i bezpośrednie.

Zalety strategii obronnej

Stosowanie strategii obronnej w firmie może przynieść wiele postrzeganych i realnych korzyści. Po pierwsze, zwiększasz marketing i reklamę, co może być skutecznym sposobem na przyciągnięcie zarówno starych, jak i nowych klientów.

Po drugie, strategie defensywne są zazwyczaj mniej obarczone ryzykiem niż strategie ofensywne. Masz możliwość podjęcia biernych środków, aby zapewnić sobie udział w rynku i niekoniecznie musisz czuć się zagrożony na każdym kroku.

Trzecią zaletą strategii defensywnej jest to, że pracujesz nad zwiększeniem wartości swoich produktów lub usług. Podkreślając zalety swojej marki, jednocześnie dewaluujesz wartość konkurencji. Może to być skuteczna długoterminowa strategia zabezpieczania niszowego rynku dla Twoich produktów i usług.

Wady strategii obronnej

Największa wada strategii defensywnej pojawia się, gdy firma nie rozumie swojego rynku docelowego. Wszystkie produkty i usługi powinny być ukierunkowane na określone grupy demograficzne szerszego rynku. Jeśli na przykład sprzedajesz rowery dziecięce, kieruj swój marketing na grupę demograficzną, która jest najbardziej skłonna do zakupu u Ciebie: prawdopodobnie dorośli w młodym lub średnim wieku z dziećmi. Kierowanie rowerów dziecięcych do starszych osób bez dzieci lub nastolatków, którzy nie są już zainteresowani jazdą na rowerach dziecięcych, nie miałoby sensu.

Kluczem jest poznanie swojego udziału w rynku i ciężka praca, aby utrzymać ten kawałek ciasta. Wraz z tą poważną wadą pojawia się ryzyko, że możesz spocząć na laurach, jeśli chodzi o innowacje i rozwój produktów. Firmy odnoszące sukcesy mają również oczy otwarte na możliwości wejścia na nowe rynki, sprzedaży najnowocześniejszych produktów i dotarcia do nowych klientów. Dlatego każda strategia obronna, którą zastosujesz, powinna być zrównoważona długoterminową strategią rozwoju firmy.