Plusy i minusy wytwarzania produktów z liniami montażowymi

Nowe przedsiębiorstwa, których celem jest wytwarzanie produktów fizycznych, często stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z opracowywaniem opłacalnych metod wytwarzania swoich towarów. Ręczne wytwarzanie produktów może być odpowiednie na wczesnych etapach zakładania firmy, ale wraz ze wzrostem popytu właściciele małych firm często muszą znaleźć sposoby na produkcję większej ilości towarów w szybszym tempie. Produkcja na linii montażowej jest powszechną metodą produkcji, która ma kilka znaczących zalet i wad.

Specjalizacja pracy i kapitału

Linia montażowa to sekwencja pracowników i maszyn, z których każdy wykonuje zestaw określonych zadań na produkcie, które przybliżają go do gotowej formy. Podstawową zaletą linii montażowych jest to, że pozwalają pracownikom i maszynom specjalizować się w wykonywaniu określonych zadań, co może zwiększyć produktywność. Wielkoskalowe linie montażowe mogą pozwolić na masową produkcję towarów, które nie byłyby możliwe, gdyby produkty były wykonywane od początku do końca przez jednego pracownika. Wysoka produktywność masowej produkcji może również skutkować niższymi kosztami jednostkowymi produkcji niż inne metody produkcji.

Jednolity produkt

Kolejną zaletą stosowania linii montażowej w procesie produkcyjnym jest to, że regimentowany proces produkcji pomaga zapewnić jednolity produkt. Innymi słowy, produkty wytwarzane na linii montażowej prawdopodobnie nie będą wykazywać dużej zmienności. Jeśli jeden pracownik stworzył całą dobrą zera, jego produkt może znacznie różnić się od towarów wytworzonych przez innego pracownika.

Koszt początkowy

Chociaż linie montażowe mogą potencjalnie zmniejszyć całkowity koszt produktu na jednostkę, mogą mieć wysoki koszt początkowy. Linie montażowe wymagają znacznej ilości miejsca do działania, a wynajem powierzchni fabrycznej może być kosztowny. Ponadto linie montażowe często wykorzystują duże, wyspecjalizowane maszyny, których zakup może być kosztowny i trudny do sfinansowania dla małych firm. Linia montażowa musi zwiększyć produktywność i sprzedaż na tyle, aby pokryć początkowe koszty, aby można ją było uznać za rozsądną inwestycję.

Elastyczność

Linie montażowe są nastawione na produkcję określonego rodzaju produktu w masowych ilościach, co może uczynić firmę mniej elastyczną, jeśli chce przenieść produkcję na różne rodzaje produktów. Na przykład maszyny używane na linii montażowej używanej do produkcji samochodów mogą mieć niewielkie zastosowanie do innych zadań. Przeniesienie operacji w celu wytwarzania różnych produktów na linii montażowej może być kosztowne i może wymagać dodatkowego szkolenia i zakupu nowych maszyn.