Podręcznik użytkownika Gmaila na iPada

Użytkownicy Gmaila mogą uzyskać dostęp do swojego konta e-mail na iPadzie, korzystając z domyślnej aplikacji do obsługi poczty e-mail lub instalując oficjalną aplikację Gmail dostępną bezpłatnie w App Store. Domyślna aplikacja jest zaprojektowana do obsługi różnych usług poczty internetowej, w tym Gmaila, więc konfiguracja zajmuje tylko kilka chwil. Posiada głęboką integrację z iOS, ułatwiając szybkie udostępnianie treści przez e-mail z prawie każdej aplikacji. Dla tych, którzy wolą interfejs Gmaila, oficjalna aplikacja od Google oferuje styl i funkcjonalność Gmaila, które można znaleźć w internetowej wersji Gmaila.

Aplikacja poczty

1

Kliknij ikonę „Ustawienia” na ekranie głównym iPada i wybierz „Poczta, kontakty, kalendarze”.

2

Kliknij „Dodaj konto” i wybierz „Gmail”.

3

Wpisz swoje imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, a następnie dotknij „Dalej”.

4

Wybierz, czy chcesz synchronizować kalendarze i notatki oprócz poczty e-mail, a następnie kliknij „Zapisz”.

5

Kliknij ikonę „Poczta” na ekranie głównym iPada, aby wyświetlić swoją skrzynkę odbiorczą.

6

Kliknij „Skrzynki pocztowe”, aby poruszać się między etykietami Gmaila, lub kliknij przycisk „Utwórz”, aby napisać nową wiadomość e-mail. Domyślna aplikacja Mail integruje się z innymi aplikacjami na iPadzie, aby umożliwić udostępnianie przez e-mail.

Aplikacja Gmail

1

Kliknij ikonę „App Store” na ekranie głównym iPada i wyszukaj „Gmail”.

2

Kliknij „Bezpłatnie”, a następnie „Zainstaluj”, aby pobrać i zainstalować oficjalną aplikację Gmail na iPadzie.

3

Uruchom Gmaila po zakończeniu instalacji i zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta Gmail. Krótka prezentacja poprowadzi Cię przez funkcje dostępne w aplikacji Gmail.

4

Stuknij przycisk menu, a następnie stuknij swoją nazwę, aby dodać dodatkowe konta Gmail, jeśli masz wiele adresów Gmail.

5

Kliknij przycisk „Utwórz”, a następnie „Załącz”, aby dołączyć zdjęcia lub rysunki do wiadomości e-mail.

6

Kliknij przycisk „Menu”, aby poruszać się po etykietach Gmaila lub uzyskać dostęp do innych kont Gmail.