Jak uzyskać przywracanie systemu z katalogu systemu Windows

Jeśli komputer zachowuje się nieprawidłowo lub nie możesz uzyskać dostępu do niektórych programów, może to być spowodowane złośliwym oprogramowaniem w systemie lub nawet wcześniejszą przerwą w zasilaniu. Często można rozwiązać te problemy za pomocą narzędzia Przywracanie systemu, które przywraca programy i pliki systemowe do wcześniejszego stanu. Jednak normalne uruchomienie narzędzia może być niemożliwe z powodu poważnego uszkodzenia spowodowanego wirusem lub z innego powodu. W takich rzadkich przypadkach można go uruchomić, uzyskując bezpośredni dostęp do pliku wykonywalnego narzędzia, znajdującego się w folderze Windows.

1

Kliknij „Start” i „Komputer”, a następnie dysk „C” i „Windows”, aby otworzyć katalog Windows. Jeśli zainstalowałeś system Windows na innym dysku niż dysk „C”, zamiast tego uzyskaj dostęp do folderu Windows na tym dysku.

2

Kliknij dwukrotnie folder „System32”, a następnie znajdź plik o nazwie „rstrui”. W tym folderze znajduje się wiele plików, ale możesz wpisać nazwę pliku, aby szybciej go zlokalizować.

3

Kliknij dwukrotnie plik „rstrui”, aby uruchomić narzędzie Przywracanie systemu.