Przykładowe cele przeglądu wyników

Recenzje wydajności to coś więcej niż karty raportów dla członków zespołu. Prawdziwą wartością przeglądu wyników jest identyfikacja, co idzie dobrze, a co nie, i wyznaczanie przyszłych celów. Cele wyznaczają kierunek dla pracownika i działania mające na celu poprawę w określonym obszarze lub ogólnej wydajności pracy. Użyj przykładowych celów, aby przeprowadzić burzę mózgów z członkami zespołu, aby dostosować cele zawodowe w oparciu o wymagania dotyczące pracy i zidentyfikowane potrzeby.

Korzystanie z celów SMART w przeglądzie wyników

Ustalając cele przeglądu wyników, upewnij się, że są to cele SMART. Akronim dzieli się na komponenty celu: konkretne, wymierne, osiągalne, istotne i aktualne. Chociaż cele SMART ułatwiają menedżerom ocenę sukcesu, pomagają również pracownikom jasno zrozumieć oczekiwania i sposoby pracy nad czymś większym.

Cele obsługi klienta

Celem obsługi klienta jest większe zaangażowanie i satysfakcja z klientów. Cele obsługi klienta mogą dotyczyć skrócenia czasu oczekiwania na połączenie, oferowania usług online lub usprawnienia obsługi klienta. Oto kilka przykładów:

  • Skróć czas oczekiwania na połączenie telefoniczne klientów z ośmiu do pięciu w ciągu najbliższych pięciu miesięcy, usprawniając reprezentatywne szkolenie na platformach komputerowych.

  • Zdobądź co najmniej pięć gwiazdek w mediach społecznościowych 80% w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

  • Usprawnij obsługę zamówień online, wysyłając kolejne wiadomości e-mail zachęcające do łatwego korzystania z systemów online.

Cele obsługi klienta zawsze mają na celu poprawę doświadczenia użytkownika końcowego. Cele pracownika koncentrują się wokół usprawnienia procesu z perspektywy klienta.

Cele procesu operacyjnego

Kierownictwo często musi przyjrzeć się, dlaczego członkowie zespołu nie działają optymalnie. Cele procesu operacyjnego mają pomóc zespołom uzyskać lepsze informacje o niezbędnych danych, procedurach i szkoleniach. Przykłady obejmują zarówno tworzenie przewodników po protokołach, jak i przeprowadzanie regularnych spotkań.

  • Organizuj cotygodniowe spotkania oceniające udane i nieudane rozwiązania reklamacyjne, monitoruj postępy w celu zwiększenia wskaźników satysfakcji o 10 procent.

  • Opracuj podręcznik rozwiązywania problemów z protokołami, który zawiera instrukcje krok po kroku dla 10 kluczowych operacji.
  • Przejrzyj istniejące protokoły i wszelkie potencjalne przeszkody w zwiększeniu skali operacji biznesowych o 10 procent w ciągu następnego roku.

Menedżerowie, którzy stale przeglądają dane, mogą zobaczyć obszary, w których występują problemy z procesami. Po zidentyfikowaniu firma jest w stanie lepiej podjąć środki w celu rozwiązania problemów.

Cele rozwoju zawodowego

Kiedy pracownicy czują, że firma jest zaangażowana w ich sukces, poprawia się morale, a ludzie ciężej pracują nad ogólną misją firmy. Inwestowanie w sukces pracowników zaczyna się od ustalenia celów rozwoju zawodowego. Przykłady obejmują relacje mentorskie czy możliwości szkolnictwa wyższego.

  • Uzyskaj poświadczenie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, spędzając dwie godziny tygodniowo na zajęciach certyfikacyjnych.

  • Weź udział w corocznej konferencji przeglądowej, spotkaj się z kluczowymi osobami z branży i zdaj zespołowi raporty z konferencji.
  • Współpracuj z kierownikiem działu, który planuje przejście na emeryturę w przyszłym roku i naucz się ról zawodowych, aby skierować pracownika do awansu.

Cele rozwoju zawodowego działają tylko wtedy, gdy pracownicy wyrażają własne długoterminowe i krótkoterminowe cele zawodowe. Menedżerowie powinni poświęcić trochę czasu, aby pomóc młodszym pracownikom w nauce opracowywania znaczących celów i pracy w kierunku udanej kariery.