Jak mieć otwarte dwa okna w tym samym czasie na komputerze Mac

Finder to program służący do otwierania okien w celu przeglądania zawartości folderów na komputerze Mac. Po otwarciu folderu otwiera się on w oknie Findera. W niektórych przypadkach, gdy spróbujesz otworzyć inny folder, jego zawartość pojawi się w otwartym oknie Findera. Może to być problematyczne dla małej firmy, ponieważ może być konieczna praca w dwóch różnych folderach jednocześnie lub porównanie jednego folderu z innym. Aby wyświetlić zawartość dwóch folderów jednocześnie, możesz otworzyć dwa okna Findera.

  1. Kliknij dwukrotnie folder, w którym chcesz pracować, aby otworzyć go w oknie Findera. Alternatywnie, kliknij aplikację „Finder” w stacji dokującej Maca, aby otworzyć okno Findera i przejść do folderu.

  2. Kliknij opcję „Plik” w menu programu w lewym górnym rogu ekranu.

  3. Kliknij „Nowe okno Findera”, aby otworzyć nowe okno Findera do pracy na komputerze Mac. Przejdź do folderu. Powtórz ten proces, aby otworzyć tyle okien Findera, ile potrzebujesz.

  4. Wskazówka

    Aby otworzyć wszystkie foldery w nowych oknach Findera, kliknij „Finder” w swoim doku; kliknij „Finder” w menu programu i wybierz „Preferencje”. Kliknij kartę „Ogólne” i odznacz pole „Otwieraj foldery w kartach zamiast w nowych oknach”.

    Skrót klawiaturowy „Command-N” otwiera nowe okno w dowolnej aktywnej aplikacji.