Jak cytować w notatce biznesowej

Notatka biznesowa przekazuje informacje kluczowym kontaktom w organizacji. Podobnie jak w przypadku każdej formalnej komunikacji, być może będziesz musiał poprzeć pewne stwierdzenia - szczególnie te dotyczące statystyk liczbowych i cytatów od osób trzecich. Prawidłowo zacytuj te dane w swojej notatce, aby odbiorcy mogli w razie potrzeby szybko odwołać się do informacji. Podobnie jak w przypadku wielu rodzajów oficjalnej komunikacji, zwykle obowiązują zasady cytowania APA (American Psychological Association).

1

Napisz notatkę biznesową w odpowiednim formacie. Zacznij od nagłówka, który zawiera odbiorcę, nadawcę, datę i temat. Otwarcie podsumowuje cel notatki, a tło poszerza sytuację. Treść notatki jest szczegółowo opisana, a końcowe zamknięcie dostarcza czytelnikom wskazówek dotyczących rozwiązania problemu w Twojej notatce.

2

Przejrzyj tło, treść i zamknięcie notatki pod kątem elementów wymagających formalnego cytowania.

3

Wpisz nazwisko autora (lub autorów) oraz rok odniesienia w tekście notatki w nawiasach. Na przykład „Cztery dni pracy optymalizują produktywność (Smith, 2005)”. Jeśli jest to odniesienie od organizacji, a nie osoby, użyj nazwy organizacji zamiast nazwiska autora (Working Organization, 2005).

4

Wpisz nazwę książki lub publikacji w miejsce autora, jeśli odniesienie nie ma autora. Na przykład („TIME Magazine”, 2000). Jeśli brak daty, należy wpisać „nd” w miejscu roku.

5

Podaj numer strony ze źródła, jeśli chcesz zrobić bardzo konkretne odniesienie do dużego dzieła. Na przykład (Smith, 2005, s. 201).

6

Podaj pełny odnośnik w stylu APA na końcu notatki (po zakończeniu). Ogólny format wymieniania cytatów to autor (nazwisko, pierwsza inicjał), data w nawiasach, tytuł, publikacja, tom, numer i numer strony. Na przykład „Smith, K. (2005, 22 grudnia). Cztery dni pracy. Journal of Working Weeks, 120 (4), 201-210. Wypisz każdy cytat w porządku alfabetycznym według nazwiska pierwszego autora i dodaj wcięcie w każdym wierszu po pierwszym wierszu.