Jak skonfigurować router Netopia

Od początku istnienia szerokopasmowego Internetu, główni operatorzy DSL, tacy jak AT&T i Verizon Wireless, dostarczali swoim klientom modemy i routery Netopii. W rezultacie wiele firm używa routerów Netopia do udostępniania połączeń DSL wielu komputerom. Chociaż Motorola kupiła Netopię na początku 2007 r., Firma nadal sprzedaje routery pod marką Netopia ze względu na jej rozpoznawalność i solidną reputację wśród konsumentów. Jeśli w Twoim biurze znajduje się router Netopia, którego chcesz użyć do współdzielenia połączenia DSL z dwoma lub więcej komputerami, skonfigurowanie urządzenia w celu zapewnienia dostępu do Internetu przez sieć jest stosunkowo proste i proste.

1

Wyłącz komputer podłączony do modemu DSL, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Odłącz koniec kabla Ethernet RJ-45 od komputera prowadzącego do modemu DSL. Pozostaw drugi koniec kabla RJ-45 podłączony do portu „LAN” lub „Komputer” modemu DSL.

2

Podłącz koniec kabla Ethernet RJ-45, który został odłączony od komputera, do portu „WAN” z tyłu routera Netopia. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do portu „LAN” lub „Komputer” modemu DSL, jeśli został odłączony.

3

Podłącz zasilacz sieciowy do routera Netopia, a następnie podłącz drugi koniec do pobliskiego gniazdka elektrycznego lub listwy zasilającej.

4

Podłącz kabel Ethernet RJ-45 do karty sieciowej w komputerze i do „Portu 1” w routerze Netopia.

5

Najpierw włącz modem DSL, a następnie komputer. Po pełnym uruchomieniu komputera w systemie Windows włącz router Netopia.

6

Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze podłączonym do routera Netopia. Wpisz „//192.168.1.254” w pasku adresu i naciśnij „Enter”. W przeglądarce internetowej pojawi się strona Netopia Admin Password. Wprowadź hasło routera Netopia w polu „Nowe hasło” i wpisz je ponownie w polu „Potwierdź hasło”. Kliknij „Prześlij”.

7

Kliknij przycisk „Połącz z Internetem” na stronie QuickStart. Poczekaj kilka sekund, aż router połączy się z modemem i automatycznie skonfiguruje połączenie DSL. Gdy router Netopia pomyślnie wykryje i skonfiguruje ustawienia DSL, w przeglądarce internetowej pojawi się komunikat potwierdzający. Zwróć uwagę, że jeśli router wykryje typ połączenia PPPoE, wyświetli monit o podanie nazwy użytkownika i hasła usługodawcy internetowego. Wprowadź dane logowania do konta szerokopasmowego, a następnie kliknij „Połącz z Internetem”, aby zakończyć konfigurację. Kliknij, aby zamknąć okno potwierdzenia i wyświetlić stronę administracyjną Netopia Basic.

8

Otwórz nową kartę lub okno przeglądarki i surfuj po Internecie, aby sprawdzić, czy połączenie między komputerem, routerem i modemem DSL jest aktywne i działa prawidłowo.

9

Wróć do zakładki lub okna przeglądarki wyświetlającej stronę administracyjną Netopia Basic, a następnie kliknij łącze „Tryb eksperta”. Kliknij „OK” w wyskakującym oknie Potwierdzenie trybu eksperta.

10

Kliknij łącze „Zabezpieczenia” i wprowadź opisową nazwę sieci bezprzewodowej w polu „Identyfikator bezprzewodowy (SSID)”. Wpisz w polu „MyBusinessWirelessNetwork” lub coś podobnego. Kliknij listę rozwijaną „Tryb pracy” i wybierz z listy „WPA-PSK”.

11

Wpisz hasło uwierzytelniające dla sieci bezprzewodowej w polu „Pre Shared Key”. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, użyj hasła o długości co najmniej ośmiu znaków, w tym liter, cyfr i symboli. Po wprowadzeniu hasła sieci bezprzewodowej kliknij przycisk „Prześlij”. Pojawi się nowe okno z informacją o wprowadzeniu zmian w konfiguracji routera Netopia.

12

Kliknij „Zapisz i uruchom ponownie”. Poczekaj kilka minut, aż router się zrestartuje i zastosuj zmiany w konfiguracji.

13

W razie potrzeby podłącz inne komputery do routera Netopia za pomocą kabli Ethernet lub bezprzewodowych kart sieciowych.