Jak tworzyć kolumny w programie Illustrator

Z technicznego punktu widzenia Adobe Illustrator kwalifikuje się jako program do tworzenia ilustracji i rysunków, ale niektóre z jego funkcji mogą przypominać o możliwościach, których można oczekiwać od oprogramowania do projektowania układów stron. Jeśli chodzi o obsługę tekstu, program Illustrator zawiera opcje, których można używać do tworzenia układów jednostronicowych i projektowania projektów wieloskładnikowych bez korzystania z pełnowymiarowej aplikacji do publikowania na komputerze, takiej jak Adobe InDesign. Dzięki wielu obszarom roboczym zawierającym komponenty projektu i funkcjom opartym na kolumnach, które pomogą Ci w dopracowaniu składu, możesz tworzyć materiały dla swojej firmy i klientów bez korzystania z innej aplikacji.

1

Wybierz narzędzie „Tekst” z przybornika Adobe Illustrator. Kliknij i przeciągnij, aby narysować ramkę definiującą granice obiektu typu obszar. Alternatywnie, kliknij istniejący prostokąt, wielokąt lub inny obiekt za pomocą narzędzia Tekst, aby przekształcić obiekt w kontener dla tekstu powierzchniowego. Jeśli zastosowałeś wypełnienie do wnętrza lub obrys do zewnętrznej ścieżki obiektu, program Illustrator usunie je, gdy przekształci obiekt w pole tekstowe.

2

Wpisz tekst, wklej go ze schowka lub umieść z tekstu lub dokumentu edytora tekstu. Użyj panelu Typografia, aby ustawić krój, styl, rozmiar, śledzenie i inne atrybuty. Użyj panelu Akapit, aby dodać wcięcia akapitu i ustawić wyrównanie.

3

Przełącz się do narzędzia „Zaznaczanie” i wybierz obszar tekstu. Otwórz menu „Typ” i wybierz „Opcje typu obszaru”.

4

Ustaw opcje w sekcji Kolumny w oknie dialogowym Opcje typu powierzchni. „Liczba” kontroluje liczbę kolumn, a „Rozpiętość” ustawia ich szerokość. „Rynna” kontroluje odległość między kolumnami. Po zmianie wartości Liczba program Illustrator automatycznie dostosowuje rozpiętość zgodnie z wartością Odstęp. Jeśli zmniejszysz lub zwiększysz rozpiętość, program Illustrator dostosuje odstęp. Jeśli zwiększysz rozpiętość do wartości wymagającej szerszego pola niż bieżący obiekt typu obszar, program Illustrator poszerzy obiekt za Ciebie.

5

Użyj pola wyboru „Podgląd”, aby zweryfikować wyniki ustawień. Kliknij przycisk „OK”, aby je zastosować.