Czy firma ma prawo wejść do domu w celu naprawy urządzenia?

Ty i Twoja firma macie podstawowe prawo do prywatności i wolności od nierozsądnych wyszukiwań. Prawo to znacznie ogranicza zdolność firmy do przejęcia urządzeń. Niezależnie od tego, czy przechowujesz urządzenia dla swojej firmy w domu, czy też pozwalasz pracownikowi lub innej osobie trzeciej na przechowywanie urządzeń u niej, wierzyciel nie może wejść do Twojego domu bez nakazu sądowego.

Przejęcia i wtargnięcie

Odzyskanie urządzeń, które wynajmujesz, finansujesz lub wynajmujesz, jest legalne, ale kredytodawca nie może odzyskać urządzeń tylko dlatego, że jesteś winien pieniądze na karcie kredytowej, której użyłeś do zapłacenia za nie. Agenci zajmujący się przejęciem mienia mogą zabierać przedmioty, które są w zasięgu wzroku na twojej nieruchomości i mają ograniczone zwolnienie z naruszania prawa. Na przykład agent może usunąć urządzenie pozostawione na werandzie. Jednak agent zajmujący się przejęciem nie może niepotrzebnie przebywać na twojej nieruchomości, a jeśli urządzenia nie są widoczne i łatwo dostępne, możesz poprosić go o opuszczenie.

Naruszanie pokoju

Agenci zajmujący się przejęciem nie mogą podejmować żadnych działań, które mogłyby naruszyć pokój, takich jak przemieszczanie samochodu lub innych wartościowych rzeczy. To ograniczenie rozciąga się na wkroczenie do domu, co w zależności od okoliczności może być przestępstwem. Agent może jednak poprosić o wejście do twojego domu i może wejść, jeśli ktoś inny, kto mieszka w domu, da mu pozwolenie na wejście.

Nakazy sądowe i nakazy

Agent ds. Przejęć może uzyskać orzeczenie sądowe umożliwiające mu dostęp do Twojej nieruchomości w celu przejęcia urządzeń. Jednak taki rozkaz nie upoważnia go do włamania. Zamiast tego, jeśli nie zgodzisz się na wpuszczenie go, może skontaktować się z policją i uzyskać nakaz wejścia na Twój teren - w razie potrzeby siłą.

Nielegalny wjazd

Jeśli agent zajmujący się przejęciem nielegalnie wejdzie do Twojej nieruchomości, możesz pozwać Cię o odszkodowanie. Te szkody mogą obejmować uszkodzenie mienia lub kradzież, które powstały w wyniku pozostawienia otwartego domu przez agenta. W większości przypadków możesz również odzyskać honoraria adwokackie i koszty sądowe. Możesz również użyć nielegalnego wjazdu jako obrony przed przejęciem.