Jak przekazywać przychodzące wiadomości e-mail od AOL

Możesz szybko przekazywać wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej AOL za pomocą przycisku znajdującego się na pasku narzędzi poczty. Chociaż ten szybki proces działa dobrze w przypadku przesyłania dalej jednej wiadomości e-mail na raz, może być kłopotliwy w przypadku wielu wiadomości. Jeśli chcesz automatycznie przenosić pocztę ze skrzynki odbiorczej AOL do skrzynki pocztowej na innym komputerze, możesz skonfigurować program Outlook lub Apple Mail do automatycznego przesyłania tych wiadomości.

Przekaż pojedynczą wiadomość

1

Zaloguj się na swoje konto pocztowe AOL i kliknij konkretny e-mail, który chcesz przekazać.

2

Kliknij przycisk „Dalej” oznaczony zakrzywioną strzałką. Wybierz pole „Do:” i wprowadź adres e-mail odbiorcy.

3

W razie potrzeby wpisz wiadomość w treści wiadomości e-mail. Ten tekst pojawia się na górze przesłanej wiadomości i jest przydatny do dodawania dodatkowego kontekstu w notatce do odbiorcy. Kliknij „Wyślij”.

Pobierz wiadomość e-mail za pomocą programu Outlook

1

Przejrzyj swoją skrzynkę pocztową AOL, a następnie kliknij „Opcje”. Znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz opcję „Ustawienia poczty”.

2

Kliknij opcję „IMAP i POP” w menu po lewej stronie. Zanotuj informacje wymienione w sekcji „Informacje o konfiguracji IMAP”.

3

Uruchom aplikację Outlook. Jeśli pojawi się Kreator uruchamiania, kliknij przycisk „Dalej”, a następnie ponownie „Dalej”, gdy pojawi się strona „Konta e-mail”. Jeśli kreator się nie pojawi, kliknij „Plik”, a następnie „Ustawienia konta” i „Dodaj konto”.

4

Wybierz opcję „Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów”, a następnie kliknij przycisk „Dalej”. Zostanie wyświetlona strona Wybierz usługę.

5

Wybierz opcję „Internetowa poczta e-mail”, a następnie kliknij przycisk „Dalej”. Podaj wymagane dane konta na podstawie informacji AOL, które zanotowałeś wcześniej.

6

Kliknij Następny." Outlook testuje konto AOL. Kliknij „Zamknij”, a następnie „Zakończ”. Outlook automatycznie pobiera przychodzące wiadomości e-mail z konta AOL i dostarcza je do skrzynki odbiorczej programu Outlook.

Korzystanie z Apple Mail

1

Przejrzyj swoją skrzynkę pocztową AOL, a następnie kliknij „Opcje”. Znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz opcję „Ustawienia poczty”.

2

Kliknij opcję „IMAP i POP” w menu po lewej stronie. Zanotuj informacje wymienione w sekcji „Informacje o konfiguracji IMAP”.

3

Uruchom aplikację Mail, która zwykle znajduje się w pasku zadań.

4

Kliknij „Plik”, a następnie „Dodaj konto”.

5

Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail AOL w odpowiednich polach. Upewnij się, że pole „Automatycznie skonfiguruj konto” nie jest zaznaczone.

6

Kliknij „Kontynuuj”. Wprowadź żądane informacje o serwerze poczty zanotowane na koncie AOL we wcześniejszym kroku.

7

Sprawdź, czy ustawienia są zgodne z informacjami podanymi na koncie AOL, a następnie wybierz opcję „Weź konto online”. Kliknij „Utwórz”. Poczta jest przekazywana ze skrzynki odbiorczej AOL do aplikacji Apple Mail.