Jaka jest różnica między organizacją non-profit a LLC?

Różne typy organizacji biznesowych mają różne struktury podatkowe i zabezpieczenia biznesowe. Organizacja non-profit to organizacja, która działa zgodnie z wymogami IRS jako „organizacja zwolniona z podatku”. LLC odnosi się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotu organizacji biznesowej, który nie kwalifikuje się do uzyskania statusu zwolnienia z podatku IRS. Zrozumienie, w jaki sposób organizacja jest zarejestrowana i jakie są jej cele, pomoże zrozumieć różnice między organizacją non-profit a LLC.

Wskazówka

Główna różnica między organizacją non-profit a LLC polega na jej statusie podatkowym.

Opcje podmiotu gospodarczego

Wybór podmiotu gospodarczego nie jest czymś, co należy lekceważyć. Proces ten można łatwo przeprowadzić online w ciągu kilku minut, ale ma on różny wpływ na ochronę firmy i status podatkowy. Jedyni właściciele to firmy, które nie oddzielają się od właściciela jako podmiotu. Oznacza to, że wszystkie dochody, podatki i zobowiązania są bezpośrednio powiązane z właścicielem i jego numerem ubezpieczenia społecznego.

Ograniczenie odpowiedzialności osobistej

Jeśli chcesz uzyskać ochronę przed procesami sądowymi lub trudnościami finansowymi, wymagane jest utworzenie i zarejestrowanie swojej korporacji lub LLC u sekretarza stanu. Rejestracja wymaga oryginalnej nazwy, która nie konkuruje z innymi istniejącymi firmami, uiszczając opłaty rejestracyjne. Następnie korzystasz ze statutu lub organizacji, aby uzyskać numer identyfikacyjny pracodawcy IRS (EIN). Dzięki temu biznes jest oddzielony od osobistych transakcji finansowych.

Wybór między korporacją a LLC często zależy od rodzaju firmy. Na przykład udziały w nieruchomościach lepiej nadają się do celów podatkowych niż korporacja. Do czasu uzyskania zgody IRS wszystkie podmioty gospodarcze są nastawione na zysk i podlegają opodatkowaniu.

Uzyskanie statusu non-profit

Nie każda organizacja kwalifikuje się do uzyskania statusu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów IRS 501 (c). Chociaż istnieje lista rodzajów uprawnionych organizacji zwolnionych z podatku, większość z nich to agencje rządowe, szkoły i kluby. Osoba, która chce założyć organizację charytatywną non-profit, musi mieć wszystkie dokumenty firmowe i numer EIN IRS. LLC nie kwalifikuje się do uzyskania statusu zwolnionego z podatku ze względu na opcje podatkowe, jakie mają właściciele w dostosowywaniu dochodów przejściowych.

Istnieje obejście tej zasady LLC: jeśli LLC jest w całości własnością korporacji macierzystej, korporacja macierzysta może ubiegać się o zwolnienie i przekazać status zwolnienia spółce LLC.

Gdy korporacja będzie miała wszystkie ważne dokumenty, będzie musiała założyć konta bankowe i sprawozdania finansowe, aby złożyć do IRS we wniosku o uznanie statusu zwolnienia. Nowa organizacja może nie mieć wielu danych, ale misja organizacji charytatywnej i jej przewidywane przychody finansowe muszą zostać obliczone. Następnie IRS wydaje korporacji pismo zatwierdzające ze statusem zwolnienia. EIN i wszystkie inne informacje korporacji pozostają takie same.

Ustalanie zatwierdzenia organizacji non-profit przez IRS

Każda organizacja non-profit z ważnym statusem zwolnienia podlega audytowi publicznemu, co oznacza, że ​​każdy członek społeczeństwa może w dowolnym momencie zażądać dokumentacji finansowej i protokołu z posiedzeń zarządu. Organizacja ma 30 dni na spełnienie wymagań. Jeśli rozważasz nawiązanie współpracy z organizacją non-profit jako partner biznesowy nastawiony na zysk, możesz upewnić się, że ta organizacja działa zgodnie z przepisami IRS.

IRS prowadzi bazę danych, w której można wyszukiwać, czy organizacja non-profit składa zeznania podatkowe (musi nadal składać zeznania podatkowe, nawet jeśli jest zwolniona) i prawidłowo składać wymagane dokumenty w stanowych i federalnych organach regulacyjnych. Baza danych, zwana wyszukiwaniem organizacji zwolnionych z podatku, może wyszukiwać według numeru EIN lub nazwy firmy.