Jak otworzyć plik QBX

Plik QBX to kopia przelewu księgowego pliku firmowego programu QuickBooks. Plik firmowy w tym formacie nie może być modyfikowany poza dodaniem notatek do dziennika. Jeśli klient wysłał Ci plik QBX, nie możesz go użyć, dopóki nie przekonwertujesz go na plik kopii „zwykłego” księgowego (QBA) lub plik firmowy (QBW). Możesz otwierać lub konwertować tylko pliki zapisane w bieżącej wersji programu QuickBooks lub rok wcześniej.

Konwertuj plik przelewu księgowego na plik księgowego

1

Kliknij „Plik”, „Kopia księgowa” i „Otwórz i przekonwertuj plik transferu”.

2

Przeczytaj omówienie kopii księgowej i kliknij „Dalej”.

3

Sprawdź podane informacje i kliknij „Dalej”.

4

Przejdź do komputera lub lokalizacji sieciowej, w której zapisano plik QBX, wybierz plik i kliknij „Otwórz”.

5

W razie potrzeby wprowadź hasło pliku i kliknij „OK”.

6

Przeczytaj informacje o pliku i kliknij „OK”.

7

Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik QBA, w razie potrzeby zmień nazwę pliku i kliknij „Zapisz”.

8

W razie potrzeby wprowadź hasło do pliku. Hasło jest takie samo, jak hasło administratora powiązanego pliku firmowego.

9

Kliknij „OK”, jeśli chcesz zaktualizować plik do swojej wersji programu QuickBooks.

10

Przejrzyj podane informacje i kliknij „OK”.

Konwertuj plik przelewu księgowego na plik firmowy

1

Kliknij „Plik”, „Kopia księgowego” i „Konwertuj kopię księgowego do akt firmowych / QBW”.

2

Wybierz plik QBX i wprowadź nazwę pliku oraz lokalizację pliku firmy. Wprowadzając nazwę pliku, pamiętaj o dodaniu „QBW” jako rozszerzenia pliku. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

3

Usuń ograniczenia Księgowego dotyczące kopii pliku firmowego, z którego pierwotnie wygenerowano plik QBX. Możesz to zrobić, otwierając oryginalny plik firmy, klikając „Plik”, „Kopia księgowa” i „Usuń ograniczenia” lub klikając „Plik | Księgowa | Działania klientów | Usuń ograniczenia ”w zależności od wersji programu QuickBooks. Zaznacz pole obok „Tak, chcę usunąć ograniczenia księgowego dotyczące kopiowania” i kliknij „OK”.