Jak skonfigurować stację bazową Apple AirPort Express jako bezprzewodowy most Ethernet

Możesz skonfigurować stację bazową AirPort Express w biurze jako punkt dostępu za pośrednictwem mostka bezprzewodowego. W trybie mostu stacja bazowa łączy się z routerem i działa jako protokół dynamicznej konfiguracji hosta i serwer translacji adresów sieciowych, rozszerzając zasięg istniejącej sieci na inne urządzenia w budynku. Połącz stację bazową Apple AirPort Express z inną siecią za pomocą Narzędzia AirPort.

1

Kliknij „Aplikacje | Narzędzia | Narzędzie lotniska | Kontynuuj”.

2

Wybierz AirPort Express w lewym okienku, a następnie kliknij „Internet”.

3

Kliknij kartę „Bezprzewodowe”, a następnie wybierz „Dołącz do sieci bezprzewodowej” z menu rozwijanego „Tryb bezprzewodowy”.

4

Wprowadź nazwę sieci, do której chcesz się przyłączyć, w polu Nazwa sieci bezprzewodowej.

5

Kliknij „Aktualizuj”, aby zastosować zmiany.