Jak znaleźć współczynnik marży zysku

Wskaźnik marży zysku mierzy część każdego zarobionego dolara, którą zatrzymujesz jako zysk. Wskaźnik marży zysku jest podawany w postaci X: 1, gdzie X to zysk na dolara. Na przykład wskaźnik marży zysku wynoszący 0,15: 1 oznacza, że ​​na każdego dolara przychodu masz 15 centów zysku. Aby obliczyć marżę zysku, musisz znać swoje przychody i wydatki.

1

Odejmij swoje wydatki od całkowitego dochodu firmy, aby znaleźć zysk firmy. Na przykład, jeśli masz 7,6 mln USD wydatków i 10 mln USD przychodów, odejmij 7,6 mln USD od 10 mln USD, aby uzyskać 2,4 mln USD zysku.

2

Podziel zysk przez przychód netto, aby znaleźć stopę marży zysku. W tym przykładzie podziel 2,4 miliona dolarów przez 10 milionów dolarów, aby otrzymać 0,24.

3

Zastąp wynik X w stosunku X: 1, aby podać wskaźnik marży zysku. Kończąc przykład, podłącz 0,24 do X, aby znaleźć współczynnik marży zysku równy 0,24: 1.