Jak zmienić orientację MS Paint

System operacyjny Windows 7 zawiera program Paint, który zawiera cyfrowe narzędzia pomagające w rysowaniu obrazów na ekranie. Wstążka kontrolna programu Paint zawiera narzędzia umożliwiające stosowanie tekstu, pociągnięć pędzlem, kształtów i innych efektów graficznych. Karta Narzędzia główne na wstążce zawiera polecenia Obraz, które dostosowują format obszaru rysunku. Wybierz orientację poziomą, pionową lub inną, która najlepiej pasuje do treści obrazu cyfrowego.

1

Kliknij przycisk „Start” lub naciśnij klawisz „Windows”. Pojawi się menu „Start”.

2

Wpisz „Paint” w polu tekstowym „Wyszukaj programy i pliki”. Pojawi się lista wyników wyszukiwania.

3

Kliknij „Paint”, aby utworzyć nowy obraz bez tytułu. Użyj narzędzi programu Paint, aby utworzyć obraz lub naciśnij jednocześnie „Ctrl” i „O”, a następnie kliknij dwukrotnie obraz, aby go otworzyć.

4

Kliknij kartę „Strona główna”. Kliknij przycisk „Obróć” w grupie „Obraz”. Pojawi się lista opcji obrotu.

5

Kliknij „Obróć w prawo o 90 stopni”, „Obróć w lewo o 90 stopni”, „Obróć o 180 stopni”, „Odwróć w pionie” lub „Odwróć w poziomie”. Obszar rysunku zmieni orientację.