Co to jest orientacja na cel?

Orientacja na cel opisuje działania ludzi i organizacji w odniesieniu do ich głównych celów. W biznesie orientacja na cel to rodzaj strategii, która wpływa na to, jak firma podchodzi do swoich przychodów i planów dotyczących przyszłych projektów. Podczas gdy wszystkie firmy są w naturalny sposób zorientowane na cele, orientacja na cele odgrywa ważną rolę w koncentracji i alokacji funduszy. Orientacja na cel odgrywa również rolę w stylach zarządzania i projektach informatycznych.

Definicja ogólna

Zorientowanie na cel to stopień, w jakim osoba lub organizacja koncentruje się na zadaniach i końcowych rezultatach tych zadań. Silna orientacja na cel opowiada się za skupieniem się na celach, do których są przeznaczone zadania, a nie na samych zadaniach, oraz na tym, jak te cele wpłyną na osobę lub całą firmę. Osoby o silnej orientacji na cel będą w stanie dokładnie ocenić efekty osiągnięcia celu, a także zdolność do osiągnięcia tego konkretnego celu przy użyciu aktualnych zasobów i umiejętności.

Znaczenie na poziomie strategicznym

Na poziomie strategicznym organizacje próbują wykorzystać swoje deklaracje wizji i kluczowe kompetencje, aby pozostać zorientowane na cel, gdziekolwiek to możliwe. Firmy mogą napotkać problemy związane z brakiem orientacji na cele. Dla odnoszącej sukcesy firmy kuszące może być rozpoczęcie dywersyfikacji w inne styczne obszary, które również mogą być dochodowe. Jednak organizacja z silną orientacją na cel będzie nadal skupiać się na tym, w czym była pierwotnie dobra i czego teraz oczekują jej klienci.

Znaczenie w zarządzaniu

W kręgach menedżerskich orientacja na cel jest bardziej skoncentrowana na indywidualnym treningu i przywództwie jednostek. Menedżerowie badają, jakie cele najbardziej motywują różne typy pracowników - jednych bardziej pociągają zwiększone premie, a innych uznanie, praca zespołowa lub po prostu większy sukces firmy. Różne rodzaje coachingu mogą być potrzebne do różnych podejść do celów. Innymi słowy, menedżerowie muszą nauczyć się rozkładać cele firmy na bardziej idealne części, aby pracownicy i zespoły zajmowali się nimi pojedynczo.

Znaczenie w IT

W działach IT pracownicy często muszą pracować nad tworzeniem lub naprawą aplikacji, które umożliwiają innym analizowanie danych lub uzyskiwanie do nich dostępu. Aplikacje te mają wiele różnych interfejsów, z którymi użytkownicy muszą korzystać, aby osiągnąć swój końcowy cel - konkretną sumę, wykres lub inny wynik. Dobra orientacja na cele prowadzi do stworzenia łatwych w użyciu interfejsów, które pokazują, jakie cele mają użytkownicy i jak można je osiągnąć.