Jak sprawić, by mój MacBook czytał tekst

Firma Apple dodała narzędzie do swojego systemu operacyjnego Mac OS X, które umożliwia efektywne korzystanie z MacBooka, jeśli masz trudności z widzeniem słów na ekranie lub w inny sposób niedowidzący. Narzędzie nazywa się VoiceOver i odczytuje na głos tekst wyświetlany na ekranie. Narzędzie współpracuje z wieloma aplikacjami w systemie Mac OS X i jest dostępne za pośrednictwem menu Edycja w aplikacji. Włącz VoiceOver na MacBooku za pomocą narzędzia Universal Access.

1

Kliknij logo Apple na pasku menu na pulpicie MacBooka.

2

Kliknij „Preferencje systemowe” w menu rozwijanym, aby otworzyć okno Preferencje systemowe.

3

Kliknij opcję „Dostęp uniwersalny” w sekcji System okna, a następnie kliknij kartę „Widzenie”.

4

Kliknij pole wyboru „Włącz” pod VoiceOver.

5

Kliknij przycisk „Otwórz narzędzie VoiceOver”. Otworzy się okno Narzędzia VoiceOver.

6

Kliknij opcję po lewej stronie okna, aby dostosować narzędzie. Na przykład kliknij „Mowa”, aby wybrać domyślny głos z listy dostępnych głosów i odczytać na głos tekst na ekranie. Zamknij okno.

7

Uruchom na Macu aplikację, która obsługuje narzędzie Voice Over, na przykład iTunes, a następnie kliknij „Edytuj” na pasku menu.

8

Kliknij „Mowa” z listy rozwijanej, a następnie kliknij „Zacznij mówić”. Narzędzie VoiceOver uaktywnia się natychmiast i odczytuje tekst na ekranie.