Jak rejestrować odrzucone czeki w programie QuickBooks?

Program QuickBooks zawiera przycisk Bounced Check w rekordzie każdej przeszłej transakcji, więc jeśli czek wróci NSF, możesz po prostu kliknąć ten przycisk. Opłata Twojego banku i opłata dla klienta są dodawane do nowej faktury. Jeśli wolisz tworzyć pozycje samodzielnie - aby móc rozbić obciążenie klienta i obciążenie banku - istnieje obejście umożliwiające rejestrowanie czeku NSF i fakturowanie klienta.

Nagrywanie czeku NSF

1

Kliknij ikonę „Odbierz płatności” na stronie głównej programu QuickBooks.

2

Klikaj przycisk „Poprzedni”, aż znajdziesz transakcję powiązaną z odrzuconym czekiem.

3

Kliknij przycisk „Bounced Check”. Wpisz kwotę, jaką bank obciążył Cię z tytułu zwróconego czeku w polu tekstowym „Opłata bankowa została pobrana”.

4

Wybierz opcję „Obciąż klienta opłatą”, jeśli chcesz naliczyć klientowi własną opłatę za usługę, a następnie wprowadź opłatę, którą chcesz naliczyć. Kliknij „Zapisz i zamknij”. Opłata banku dla Ciebie i opłata dla klienta są sumowane. QuickBooks wystawia fakturę na tę całkowitą opłatę.

Obejście fakturowania

1

Wybierz "Lista pozycji" z menu Listy w programie QuickBook. Kliknij przycisk „Elementy” i wybierz „Nowy”. Będzie to pusty element służący do śledzenia odrzuconego czeku.

2

Wybierz „Inne obciążenie” i nadaj mu tytuł „Odrzucony czek”. Pozostaw pole „Kwota” puste i wybierz opcję „Brak” z listy Kod podatkowy. Wybierz swoje konto bankowe z menu „Konto”, a następnie kliknij przycisk „Dalej”.

3

Powtórz ten sam proces, aby utworzyć drugą pozycję Inna opłata o nazwie „Zła opłata czekiem”. Ta pozycja służy do śledzenia odbitej opłaty za czek. Pozostaw pole Kwota puste i ustaw kod podatkowy na „Brak”. W polu Konto wybierz rachunek dochodowy, np. „Opłata NSF”. Jeśli nie masz takiego konta, utwórz je tutaj, a następnie kliknij „OK”.

4

Wybierz „Centrum obsługi klienta” z menu Klienci. Kliknij kartę „Klienci i oferty pracy”, a następnie wybierz klienta, który zwrócił czek. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę klienta i wybierz „Utwórz faktury”.

5

Wybierz pozycję „Bounced Check” w pierwszym wierszu faktury, używając kwoty czeku NSF. Zmniejsza to saldo banku o tę samą kwotę, równoważąc Twoje książki.

6

Skorzystaj z pozycji „Opłata za zły czek” w drugiej linii faktury i wprowadź kwotę opłaty bankowej, którą pobrałeś. Utwórz fakturę.