Jak pobierać zrzuty ekranu z Adobe Premiere

Każdy plik wideo i sekwencja Twojej firmy składa się z klatek. Pobieranie zrzutu ekranu w Adobe Premiere jest również nazywane eksportowaniem nieruchomej klatki i wykonywaniem przechwytywania klatki. Ten proces kopiuje jedną z tych klatek i umożliwia zapisanie jej osobno jako plik obrazu z tymi samymi ustawieniami głębi kolorów, co sekwencja źródłowa lub klip.

1

Uruchom program Premiere i załaduj klip lub sekwencję, z której chcesz pobrać nieruchomą klatkę.

2

Przeciągnij głowicę do żądanej lokalizacji w klipie lub sekwencji. Obraz widoczny w obszarze roboczym odtwarzania to obraz, który zostanie wyeksportowany.

3

Kliknij ikonę „Eksportuj ramkę”, która wygląda jak mały aparat fotograficzny; znajduje się zarówno w monitorze źródłowym, jak i monitorze programu. Pojawi się okno dialogowe Eksportuj ramkę.

4

Wprowadź nazwę nieruchomej klatki w polu Nazwa klatki, a następnie wybierz format obrazu z menu Format.

5

Przejdź do lokalizacji zapisania wyeksportowanej ramki, a następnie kliknij przycisk „OK”, aby zapisać tam zrzut ekranu.