Gdzie na dysku twardym są przechowywane szablony programu PowerPoint?

PowerPoint 2013 zapisuje niestandardowe szablony w specjalnym folderze w katalogu profilu użytkownika na dysku twardym. Po rozpoczęciu nowej prezentacji PowerPoint wyświetla szablony w tym folderze na karcie Osobiste ekranu nowego dokumentu, aby zapewnić do nich łatwy dostęp. Możesz znaleźć lub zmienić tę domyślną lokalizację szablonu w ustawieniach programu PowerPoint. Zwróć uwagę, że szablony pobrane z Internetu mogą być zapisane w innej lokalizacji. Aby znaleźć lokalizację zapisanych szablonów sieci Web, musisz przejść przez ustawienia programu Microsoft Word.

Szablony niestandardowe

1

Uruchom program PowerPoint 2013 i otwórz dowolną prezentację.

2

Wybierz „Opcje” z menu Plik, a następnie wybierz „Zapisz” z paska bocznego.

3

Znajdź sekcję Zapisz prezentacje i zanotuj lokalizację obok „Domyślna lokalizacja szablonów osobistych”. Jest to domyślna lokalizacja na dysku twardym, w której program PowerPoint zapisuje niestandardowe szablony. Jest to również lokalizacja używana przez program PowerPoint do wyświetlania niestandardowych szablonów na karcie Osobiste podczas tworzenia nowych prezentacji. Możesz zmienić to ustawienie na tym ekranie.

Szablony internetowe

1

Uruchom program Word 2013 i otwórz dowolny dokument.

2

Wybierz „Opcje” z menu Plik, wybierz „Zaawansowane” z paska bocznego, a następnie przewiń w dół do sekcji Ogólne.

3

Kliknij przycisk „Lokalizacje plików” i zanotuj lokalizację plików obok pozycji „Szablony użytkownika”. Jest to lokalizacja na dysku twardym, w której program PowerPoint i inne aplikacje pakietu Office zapisują nowe szablony i motywy otwierane z sieci Web.

4

Wybierz „Szablony użytkownika” i kliknij „Modyfikuj”, jeśli nie widzisz całej nazwy ścieżki. W tym oknie dialogowym możesz zobaczyć pełną nazwę ścieżki, a także zmienić ustawienie domyślne.