Pobieranie dysku naprawczego XP

Instalacyjny dysk CD-ROM z systemem Windows XP zawiera opcje odzyskiwania. Podczas uruchamiania z dysku CD-ROM można uzyskać dostęp do konsoli odzyskiwania, aby naprawić uszkodzone pliki rozruchowe i przeskanować dysk twardy w poszukiwaniu błędów. Jeśli do komputera nie dołączono instalacyjnego dysku CD-ROM lub jeśli go zgubiłeś, możesz pobrać dyskietki startowe od firmy Microsoft, pod warunkiem, że masz stację dyskietek.

Dyskietki

1

Przejdź do witryny pobierania firmy Microsoft (patrz łącze w Zasobach) i pobierz kreator dyskietek. Upewnij się, że wybierasz plik do pobrania, który pasuje do Twojej wersji systemu Windows XP, Home lub Professional.

2

Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby wyodrębnić zawartość na komputer.

3

Kliknij dwukrotnie wyodrębniony plik, aby rozpocząć konfigurację dysku rozruchowego. Po wyświetleniu monitu włóż pierwszą dyskietkę do stacji dyskietek. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć tworzenie dysków rozruchowych systemu Windows XP. Następnie możesz uruchomić komputer z dysków i skorzystać z opcji konsoli odzyskiwania.