Jak odinstalować ASUS Live Update

Narzędzie ASUS Live Update jest preinstalowane na komputerach producenta komputera. To oprogramowanie pomaga w utrzymywaniu aktualności komputera poprzez okresowe sprawdzanie aktualizacji sterowników i systemu BIOS z serwerów ASUS. Jednak Twoja firma może zarządzać aktualizacjami sterowników centralnie za pośrednictwem działu IT, a może po prostu chcesz mieć większą kontrolę nad systemem, aktualizując go ręcznie. Jako normalny program Windows, możesz odinstalować ASUS Live Update poprzez Programy i funkcje.

1

Zaloguj się do systemu Windows za pomocą konta administratora.

2

Kliknij Start, a następnie „Panel sterowania” i „Odinstaluj program”. Jeśli elementy Panelu sterowania są wymienione w widoku ikon, kliknij „Programy i funkcje”.

3

Wybierz „ASUS Live Update” z listy zainstalowanych programów i kliknij przycisk „Odinstaluj”.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć odinstalowywanie, a następnie ponownie uruchomić system.