Jak zwiększyć liczbę pikseli w Photoshopie

Jeśli pracujesz z obrazami cyfrowymi, ważne jest, aby zrozumieć różnicę między zmianą rozmiaru a ponownym próbkowaniem. Zmiana rozmiaru obrazu powoduje zmianę jego wymiarów bez zmiany liczby pikseli. Zmiana rozmiaru jest pomocna podczas pracy z obrazami umieszczanymi w Internecie. Z drugiej strony, jeśli zamierzasz wydrukować obraz, wybierz metodę ponownego próbkowania, jeśli chcesz zwiększyć liczbę pikseli obrazu, aby poprawić jego jakość. Program Photoshop zawiera elementy sterujące, które mogą pomóc w szybkim ponownym próbkowaniu obrazów i zwiększaniu ich rozdzielczości.

1

Otwórz obraz w programie Photoshop, który chcesz ponownie próbkować.

2

Kliknij „Obraz”, a następnie „Rozmiar obrazu”, aby otworzyć okno dialogowe Rozmiar obrazu. Kliknij strzałkę obok opcji Wymiary i wybierz „Piksele”. Program Photoshop wyświetla bieżące wymiary obrazu w pikselach. Na przykład, jeśli widzisz 1024 x 728 pikseli, obraz ma 1024 piksele szerokości i 728 pikseli wysokości. Pole tekstowe Rozdzielczość zawiera liczbę pikseli na cal obrazu.

3

Jeśli chcesz zwiększyć liczbę pikseli na cal, wpisz większą liczbę w polu tekstowym „Rozdzielczość”. Umieść znacznik wyboru w polu wyboru „Ponowne próbkowanie”, jeśli jeszcze go nie ma, a następnie kliknij przycisk „OK”, aby ponownie próbkować obraz i zwiększyć liczbę pikseli.