Jak odtworzyć plik RCA VOC na komputerze Mac

Niezależnie od tego, czy używasz cyfrowego dyktafonu RCA do nagrywania wywiadów, spotkań czy wykładów, urządzenie zapisuje każde cyfrowe nagranie w formacie VOC. Plik VOC nie jest jednak zgodny z żadną natywną aplikacją Mac. Aby odtworzyć nagranie na komputerze, użyj oprogramowania do konwersji innej firmy, aby przekonwertować plik VOC na obsługiwany format, taki jak AAC lub MP3. Po przekonwertowaniu pliku możesz go otworzyć bezpośrednio w iTunes.

Korzystanie z VLC Media Player

1

Pobierz i zainstaluj VLC Media Player, który jest aplikacją typu open source. Otwórz odtwarzacz multimedialny po zakończeniu procesu instalacji.

2

Kliknij kartę „Plik” i wybierz opcję „Kreator przesyłania strumieniowego / eksportu”. Otworzy się okno Kreator przesyłania strumieniowego / eksportu.

3

Zaznacz pole obok opcji „Transkoduj / Zapisz do pliku”, a następnie kliknij „Dalej”.

4

Kliknij przycisk „Wybierz” i zaimportuj plik VOC, który chcesz przekonwertować. Kliknij Następny." Zostanie wyświetlony ekran Transkodowanie.

5

Zaznacz pole obok „Transkoduj dźwięk”, a następnie wybierz „MP3” z rozwijanego menu „Kodek”. Kliknij Następny."

6

Kliknij przycisk „Wybierz” na ekranie Dodatkowe opcje transkodowania. Wprowadź nazwę pliku MP3 i wybierz preferowany folder wyjściowy. Kliknij Następny."

7

Kliknij „Zakończ” na ekranie Podsumowanie, aby przekonwertować plik VOC do formatu MP3.

Aiseesoft Audio Converter

1

Pobierz i zainstaluj Aiseesoft Audio Converter. Od grudnia 2012 r. Program kosztuje 21 USD. Uruchom konwerter wideo po zakończeniu procesu instalacji.

2

Kliknij przycisk „Dodaj plik” i zaimportuj plik VOC, który chcesz przekonwertować.

3

Kliknij menu rozwijane „Profil” i wybierz MP3 lub AAC jako format wyjściowy.

4

Kliknij przycisk „Przeglądaj” w sekcji Miejsce docelowe i wybierz preferowany folder wyjściowy dla przekonwertowanego pliku audio.

5

Kliknij przycisk „Start”, aby przekonwertować plik VOC do wybranego formatu.

Korzystanie z Bigasoft Audio Converter

1

Pobierz i zainstaluj Bigasoft Audio Converter. Od grudnia 2012 r. Program kosztuje około 22 USD. Otwórz program po zakończeniu procesu instalacji.

2

Kliknij przycisk „Dodaj plik” i zaimportuj plik VOC, który chcesz przekonwertować.

3

Kliknij menu rozwijane „Profil” i wybierz format audio zgodny z komputerami Mac, na przykład MP3 lub AAC.

4

Kliknij przycisk „Przeglądaj” w polu Miejsce docelowe i wybierz preferowany folder wyjściowy.

5

Kliknij przycisk „Konwertuj zaznaczone elementy”, aby przekonwertować plik VOC na wybrany format audio.