Jak określić identyfikator urządzenia dla iPhone'a

Jeśli tworzysz aplikację na iPhone'a dla swojej firmy, potrzebujesz jej unikalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia (UDID). Jest on używany przez Apple podczas tworzenia i testowania aplikacji, aby zapewnić Ci dostęp do wersji beta Twojej aplikacji przed jej wydaniem. Identyfikator UDID przypomina dłuższą wersję numeru seryjnego i jest dostępny za pośrednictwem iTunes po podłączeniu telefonu iPhone do komputera.

1

Podłącz iPhone'a do komputera i otwórz iTunes.

2

Wybierz swoje urządzenie na lewym pasku bocznym w obszarze Urządzenia.

3

Wybierz kartę „Podsumowanie” w oknie głównym.

4

Kliknij „Numer seryjny”. Ten tekst nie wydaje się klikalny, ale po jego kliknięciu zmienia się na „Identyfikator (UDID)” i wyświetla unikalny numer UDID telefonu iPhone.

5

Wybierz „Kopiuj” z menu Plik lub użyj skrótu kopiowania „Cntr” + „C”. Mimo że w rzeczywistości nie można wybrać tekstu UDID, powoduje to skopiowanie ciągu tekstowego do schowka.

6

Wklej identyfikator UDID do pliku tekstowego.