Jak zmienić OpenOffice na 1-calowy odstęp

Składnik Writer pakietu OpenOffice zapewnia pełną kontrolę nad stylem i układem tekstu. Możesz dostosować odstępy, wcięcia, czcionki i podobne opcje za pomocą menu i pasków narzędzi dołączonych do programu. Odstępy między wierszami można ustawić na podstawie akapitu po akapicie. Jeśli program Writer nie używa jeszcze cali jako jednostek miary, możesz ustawić to za pomocą pozycji „Opcje” w menu Narzędzia - wybierz opcję „Ogólne” pod nagłówkiem OpenOffice Writer, aby znaleźć ustawienie.

Ustaw odstęp 1-calowy

Zaznacz tekst, z którym chcesz pracować, a następnie otwórz menu Format i wybierz opcję „Akapit”. Możesz zmienić odstęp przed wybranym akapitem, po wybranym akapicie lub między wybranymi wierszami na 1 cal, korzystając z opcji na karcie Wcięcia i odstępy. Kliknij „OK”, aby potwierdzić ustawienia. Odstępy między akapitami i wierszami można również zmienić za pomocą odpowiednich ikon w panelu Właściwości tekstu. To samo okno dialogowe jest dostępne w menu Format w OpenOffice Impress, części prezentacyjnej pakietu biurowego.

Zastrzeżenie dotyczące wersji

Powyższe informacje dotyczą OpenOffice 4.0.1, najnowszej wersji pakietu aplikacji ze stycznia 2014 r. Jeśli używasz innej wersji oprogramowania, wymagane kroki mogą się różnić.