Jak zsynchronizować zestaw słuchawkowy Blueant

BlueAnt oferuje kilka modeli słuchawek Bluetooth, w tym T1 Rugged, V1 Voice Controlled i Q2 Platinum. Zestawy słuchawkowe Bluetooth BlueAnt umożliwiają korzystanie z telefonu komórkowego jako zestawu głośnomówiącego, dzięki czemu rozmowa przez telefon jest bezpieczniejsza i wygodniejsza podczas chodzenia lub jazdy. Przy pierwszym użyciu zestawu słuchawkowego BlueAnt należy sparować lub zsynchronizować urządzenie z telefonem komórkowym. Synchronizacja umożliwia bezprzewodową komunikację zestawu słuchawkowego i telefonu komórkowego.

1

Przesuń wyłącznik zasilania z tyłu zestawu słuchawkowego BlueAnt do pozycji „Wł.”.

2

Umieść zestaw słuchawkowy BlueAnt w uchu. Jeśli ten zestaw słuchawkowy nie był nigdy wcześniej używany, natychmiast przechodzi w tryb parowania. W przeciwnym razie powiedz „Sparuj mnie”, gdy zestaw słuchawkowy wyświetli monit „Wypowiedz polecenie”.

3

Powiedz „Tak”, jeśli obecnie masz telefon podłączony do zestawu słuchawkowego. Zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania i czeka na zsynchronizowanie telefonu komórkowego.

4

Znajdź menu Bluetooth w telefonie komórkowym. W przypadku większości urządzeń przejdź do ekranu Ustawienia lub Sieć bezprzewodowa, aby znaleźć menu Bluetooth.

5

Aktywuj Bluetooth w swoim telefonie komórkowym, wybierając „Wł.” W menu Bluetooth.

6

Wybierz „Dodaj nowe urządzenie” lub „Wyszukaj urządzenia”, jeśli telefon komórkowy nie znajduje automatycznie zestawu słuchawkowego BlueAnt.

7

Wybierz zestaw słuchawkowy BlueAnt z listy dostępnych urządzeń bezprzewodowych.

8

Wprowadź „0000”, jeśli telefon komórkowy żąda podania kodu PIN. Wybierz „Tak”, „Połącz” lub „Zezwól”, aby zakończyć proces synchronizacji.