Jak przekonwertować do formatu PDF z programu Adobe Photoshop CS5

Adobe Photoshop CS5 może konwertować pliki do różnych typów plików, w tym PDF, poprzez dostosowanie opcji „Format” w oknie dialogowym „Zapisz jako”. Dostosowanie typu pliku, w którym zostanie zapisany projekt programu Photoshop, umożliwia utworzenie pliku, który można otworzyć w dowolnym programie, z którym ten typ pliku jest zgodny. Możliwość konwersji projektów programu Photoshop do formatu PDF umożliwia również przeglądanie projektu osobom przeglądającym na innych komputerach, nawet jeśli nie mają one programu Photoshop CS5.

1

Kliknij „Start”, kliknij „Wszystkie programy”, a następnie kliknij „Adobe Photoshop CS5”.

2

Kliknij „Plik” w górnej części okna, kliknij „Otwórz”, a następnie dwukrotnie kliknij plik, który chcesz przekonwertować do formatu PDF. Jeśli to konieczne, wprowadź zmiany lub modyfikacje w pliku.

3

Kliknij ponownie „Plik” u góry okna, a następnie kliknij „Zapisz jako”.

4

Kliknij menu rozwijane po prawej stronie opcji „Format”, kliknij opcję „Photoshop PDF”, a następnie kliknij opcję „Zapisz”.

5

Kliknij przycisk „Zapisz PDF” u dołu okna.