Wpływ polityk rządu na przedsiębiorstwa

Rządy ustanawiają wiele przepisów i zasad, którymi kierują się przedsiębiorstwa. Niektóre zasady, takie jak płaca minimalna, są obowiązkowe, podczas gdy inne zasady mogą pośrednio wpływać na Twoją działalność. Firmy muszą być wystarczająco elastyczne, aby reagować na zmieniające się zasady i zasady. Dzieje się tak nie tylko na poziomie krajowym, ale także bardziej lokalnym, ponieważ państwa i gminy mają własne zbiory zasad. Rzeczywiście, istnieją również traktaty międzynarodowe, które mogą wpływać na sposób prowadzenia działalności przez firmy.

Polityka jako katalizator rynkowy

Rząd może wdrożyć politykę, która zmienia zachowania społeczne w środowisku biznesowym. Na przykład rząd może nakładać podatki od wykorzystania paliw węglowych i przyznawać dotacje przedsiębiorstwom wykorzystującym energię odnawialną. Rząd może zagwarantować rozwój nowej technologii, która przyniesie niezbędne zmiany. Nałożenie na dany sektor większych podatków lub ceł niż jest to konieczne spowoduje, że inwestorzy stracą zainteresowanie tym sektorem.

Podobnie zwolnienia z podatków i ceł nakładane na dany sektor powodują inwestycje w ten sektor i mogą generować wzrost. Na przykład wysoka stawka podatku od towarów importowanych może zachęcać do lokalnej produkcji tych samych towarów. Z drugiej strony wysoka stawka podatku na surowce utrudnia produkcję krajową.

Stabilność polityczna i kultura polityczna

Polityka rządu zawsze będzie zależała od aktualnej kultury politycznej. Polityka stworzona w kraju stabilnym politycznie będzie inna niż w kraju niestabilnym. Stabilny system polityczny może podejmować przyjazne biznesowi decyzje, które promują lokalne biznesy i przyciągają zagranicznych inwestorów.

Niestabilne systemy stanowią wyzwanie, które zagraża zdolności rządu do utrzymania prawa i porządku. Ma to negatywny wpływ na otoczenie biznesowe.

Opodatkowanie i wydatki rządowe

Rządy otrzymują pieniądze z podatków. Zwiększone wydatki wymagają podwyższenia podatków lub zadłużenia. Ewentualna podwyżka podatków zniechęci do inwestycji, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, którzy podejmują ryzyko związane z założeniem i zarządzaniem biznesem. Zwiększone wydatki również pochłaniają ograniczoną pulę oszczędności, pozostawiając mniej pieniędzy na inwestycje prywatne.

Zmniejszenie inwestycji prywatnych zmniejsza produkcję towarów i usług. To z kolei może doprowadzić do likwidacji miejsc pracy.

Ustalanie stóp procentowych

Polityka rządu może wpływać na stopy procentowe, których wzrost zwiększa koszt pożyczek w środowisku biznesowym. Wyższe stawki prowadzą również do zmniejszenia wydatków konsumentów. Niższe stopy procentowe przyciągają inwestycje, ponieważ przedsiębiorstwa zwiększają produkcję.

Rząd może wpływać na stopy procentowe w krótkim okresie, drukując więcej pieniędzy, co może ostatecznie doprowadzić do inflacji. Firmy nie rozwijają się, gdy występuje wysoki poziom inflacji.

Przepisy i pozwolenia

Przepisy handlowe, federalna płaca minimalna oraz wymagania dotyczące zezwoleń lub licencji mają wpływ na działalność gospodarczą. Na przykład okresowe kontrole stanu zdrowia muszą być przeprowadzane we wszystkich restauracjach. Firmy mogą wydawać dużo pieniędzy i czasu na przestrzeganie przepisów, które ostatecznie okażą się nieskuteczne i niepotrzebne. Jednak uczciwe i skuteczne przepisy sprzyjają rozwojowi biznesu.