Jak drukować przez Bluetooth na iPadzie

IPad to podstawowe narzędzie biznesowe, które umożliwia zdalny dostęp do różnych plików i ich edycję, a także drukowanie dowolnego dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji zapisanej na urządzeniu. Chociaż iPad nie zawiera aplikacji do drukowania przy użyciu technologii Bluetooth, wiele firm oferuje aplikacje innych firm, które umożliwiają drukowanie bezpośrednio na drukarce obsługującej technologię Bluetooth. Jeśli korzystasz z drukarki HP, rozważ zainstalowanie bezpłatnej aplikacji HP ePrint firmy Hewlett-Packard. Alternatywnie możesz skorzystać z bezpłatnej aplikacji do drukowania innej firmy, takiej jak iCan-Print lub PrintDirect, aby zakończyć proces.

1

Pobierz i zainstaluj preferowaną aplikację do drukowania, taką jak PrintDirect, iCan-Print lub HP ePrint dla drukarek HP (łącza w zasobach). Otwórz aplikację po zakończeniu procesu instalacji.

2

Dotknij opcji „Konfiguracja”, aby zlokalizować drukarkę obsługującą technologię Bluetooth w sieci, a następnie dotknij nazwy urządzenia, aby dodać drukarkę i powrócić do głównego ekranu aplikacji.

3

Wybierz aplikację, z której chcesz drukować, na przykład Email, Photos, Safari, usługę w chmurze lub aplikację zwiększającą wydajność, taką jak Pages lub Numbers.

4

Przejdź do materiału, który chcesz wydrukować, takiego jak dokument, arkusz kalkulacyjny, strona internetowa lub zdjęcie. Jeśli chcesz wydrukować załącznik e-mail, otwórz wiadomość, a następnie stuknij nazwę załącznika.

5

Kliknij „Drukuj”. Wybrany dokument lub zdjęcie zostanie wydrukowane automatycznie.