Jak zamknąć podsumowanie dochodu stratą netto

Zamknięcie ksiąg na dany okres oznacza rozliczenie bieżącego salda na rachunkach operacyjnych poprzez zaksięgowanie sald przychodów i wydatków w podsumowaniu dochodów. Jeśli Twoje wydatki są większe niż przychody w danym okresie, na koncie podsumowania dochodów odnotowujesz saldo debetowe odzwierciedlające stratę netto. Odpowiednio uwzględnij stratę, aby zapewnić dokładność ścieżki audytu i sprawozdawczości podatkowej.

1

Wyciągnij saldo próbne z konta podsumowania dochodów. Aby zamknąć konto, potrzebujesz dokładnego salda za okres końcowy.

2

Utwórz korektę, aby wyczyścić konto podsumowania dochodów. W przypadku straty netto lub salda debetowego należy zasilić konto kwotą salda. Na przykład, jeśli strata netto w podsumowaniu dochodu wynosi 5000 USD, zasil konto podsumowania dochodów w wysokości 5000 USD.

3

Zaksięguj obciążenie na koncie zysków zatrzymanych w tej samej kwocie, co korekta podsumowania dochodów. Na przykład, jeśli Twoja strata netto wynosi 5000 USD, obciąż swoje konto zysków zatrzymanych 5000. Twoja firma traci zyski zatrzymane, gdy zamyka się ze stratą netto.

4

Sprawdź, czy Twoje konto podsumowania dochodów nie ma już salda, aby potwierdzić, że wpis został prawidłowo zaksięgowany.