Jak uzyskać ważny identyfikator podatkowy w Nowym Jorku

Jeśli planujesz założyć małą firmę w Nowym Jorku, musisz mieć ważny federalny numer identyfikacji podatkowej, aby prowadzić określone sprawy, takie jak uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności lub otwarcie konta firmowego w banku. Osoba prowadząca działalność gospodarczą bez pracowników może po prostu użyć swojego numeru ubezpieczenia społecznego, ale każdy właściciel firmy, który ma choćby jednego pracownika, musi uzyskać numer identyfikacyjny pracodawcy, czyli EIN. Urząd Skarbowy nadaje numer EIN w celu identyfikacji firmy i jej właścicieli oraz śledzenia płatności podatków. IRS oferuje różne sposoby uzyskania ważnego identyfikatora podatkowego w Nowym Jorku: przez Internet, telefon, faks, pocztę lub osobiście w lokalnym biurze.

online

1

Spełnij wymagania dotyczące uzyskania numeru EIN online. Musisz mieć ważny numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacyjny pracodawcy lub indywidualny numer identyfikacyjny podatnika.

2

Przejdź do IRS.gov i kliknij kartę „Firmy” u góry strony. Kliknij „Numery identyfikacyjne pracodawcy” w sekcji „Tematy biznesowe” na lewym pasku nawigacyjnym.

3

Kliknij łącze „Złóż wniosek o nadanie numeru EIN online”, a następnie łącze „Złóż wniosek online teraz”, aby przejść do aplikacji o nadanie numeru NIP online.

4

Uruchom aplikację, klikając opcję „Rozpocznij aplikację”.

5

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na wszystkie pytania w aplikacji online. Spodziewaj się podania informacji o swojej firmie, takich jak rodzaj firmy, liczba osób w niej pracujących i fizyczna lokalizacja firmy. Przygotuj się również na podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, numeru identyfikacyjnego pracodawcy lub indywidualnego numeru identyfikacyjnego podatnika.

6

Wydrukuj potwierdzenie po przesłaniu i wypełnieniu wniosku online. Otrzymasz nowy numer EIN, gdy tylko informacje zostaną zweryfikowane.

Wejść

1

Znajdź najbliższe Centrum Pomocy podatnikowi IRS; istnieje wiele biur zlokalizowanych w pięciu dzielnicach Nowego Jorku. Skorzystaj z katalogu na oficjalnej stronie IRS o nazwie „Skontaktuj się z moim lokalnym biurem w Nowym Jorku”, aby znaleźć lokalne biuro. Katalog zawiera adres, numer telefonu, godziny pracy i usługi świadczone dla każdej lokalizacji.

2

Potwierdź, że Twoje lokalne biuro przyjmuje i przetwarza wnioski o nadanie numerów identyfikacji podatkowej, klikając łącze „Świadczone usługi” znajdujące się pod Twoim biurem w katalogu online. Możesz też zadzwonić pod numer podany dla lokalizacji. Jeśli w preferowanej lokalizacji nie ma nadanych numerów EIN, znajdź najbliższe biuro IRS.

3

Odwiedź lokalne biuro w godzinach pracy, aby uzyskać osobistą pomoc w uzyskaniu numeru EIN. Nie musisz umawiać się na wizytę.

Poczta lub faks

1

Uzyskaj aplikację SS-4; jest to formularz wymagany przy składaniu wniosku o nowy numer EIN. Możesz pobrać i wydrukować formularz online z IRS.gov.

2

Wypełnij wniosek, podpisz go i opatrz datą na dole. Zrób kserokopię do własnych akt.

3

Prześlij wypełniony formularz SS-4 na adres: Internal Revenue Service; Attn: EIN Operation; Cincinnati, OH 45999. Możesz też przesłać wypełniony wniosek faksem na numer 859-669-5760.