Jak podłączyć drukarkę firmy Dell do systemu bezprzewodowego

Zainstalowanie drukarki bezprzewodowej w miejscu pracy umożliwia pracownikom i współpracownikom wysyłanie zadań drukowania bez opuszczania miejsca pracy. Skonfigurowanie drukarki obsługującej Wi-Fi może również pomóc uporządkować miejsce pracy, pozwalając uniknąć długich, wijących się kabli drukarki. Gdy drukarka Dell jest aktywna w firmowej sieci bezprzewodowej, można wysyłać jej zadania drukowania za pośrednictwem okna dialogowego Drukuj dostępnego w większości aplikacji systemu Windows.

1

Włóż dysk instalacyjny oprogramowania dostarczony z drukarką Dell do napędu optycznego komputera i kontynuuj automatyczną instalację oprogramowania drukarki Dell. Upewnij się, że instalujesz oprogramowanie na komputerze, który ma dostęp do firmowej sieci Wi-Fi.

2

Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.

3

Kliknij przycisk Start i kliknij „Programy”.

4

Kliknij „Drukarki Dell”, a następnie „Strona główna drukarek Dell”.

5

Kliknij kartę „Ustawienia”, a następnie „Narzędzie konfiguracji bezprzewodowej”.

6

Wybierz firmową sieć bezprzewodową z listy dostępnych sieci i kliknij „Kontynuuj”.

7

Wprowadź hasło dostępu do sieci Wi-Fi. Jeśli pojawi się wyskakujące okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zezwolić oprogramowaniu firmy Dell na dostęp do sieci, kliknij przycisk „OK” lub „Kontynuuj”.

8

Po wyświetleniu monitu odłącz kabel USB drukarki. Urządzenia w firmowej sieci Wi-Fi mogą teraz drukować bezprzewodowo na drukarce firmy Dell.