Wdrożenie Zespołu Zapewnienia Jakości

Zapewnienie jakości i kontrola jakości zapewniają, że Twoje produkty lub usługi spełniają oczekiwania klientów. Zespół zapewnienia jakości prowadzi działania, które sprawdzają wymagania jakościowe. Zwykle obejmuje planowanie, obserwację i inspekcję. Budowanie rzetelnego zespołu zapewniania jakości obejmuje ustalenie zasad i procedur, zdefiniowanie opisów stanowisk oraz rekrutację utalentowanych członków zespołu do wykonywania zadań.

Planowanie zapewnienia jakości

Przed wdrożeniem programu zapewniania jakości należy stworzyć plan. Twój plan powinien określać standardy, narzędzia, kryteria akceptacji i wyniki niezbędne do wytwarzania produktów i usług wysokiej jakości. Twój plan powinien również opisywać programy szkoleniowe, które wprowadzają koncepcje do reszty organizacji i tworzą wokół nich poczucie ekscytacji i pilności. W przeciwnym razie Twoi pracownicy mogą nie traktować poważnie zapewnienia jakości i postrzegać je jako dodatkową pracę.

Rekrutacja członków zespołu

Rekrutacja członków zespołu rozpoczyna się od napisania jasnych, precyzyjnych opisów stanowisk, które zawierają cechy kandydata i typowe zadania. Najpierw określ wymagane umiejętności i doświadczenie. Na przykład, według US Bureau of Labor Statistics, inspektorzy kontroli jakości zwykle wymagają zręczności, umiejętności matematycznych, umiejętności mechanicznych, fizycznej wytrzymałości i siły oraz umiejętności technicznych. Członkowie zespołu ds. Zapewnienia jakości mają zazwyczaj dyplom ukończenia szkoły średniej lub jego odpowiednik.

Następnie zdefiniuj zadania. Twoje opisy stanowisk powinny również określać oczekiwania dotyczące ról członków zespołu. Na przykład, w zależności od zawiłości środowiska i operacji związanych z rozwojem produktów lub usług, możesz chcieć opracować macierz odpowiedzialności, aby określić, kto jest odpowiedzialny za każdą część procesu zapewniania jakości. Jeśli procedury kontroli jakości obejmują analizę wyników z danych laboratoryjnych lub technicznych, możesz również wymagać, aby członkowie zespołu posiadali doskonałe zdolności analityczne.

Dokumentowanie procesów

Aby monitorować skuteczność, utwórz ramy zapewniania jakości, które zapewnią spełnienie wymagań określonych dla produktu lub usługi. Zwykle wiąże się to z dokumentowaniem standardów oraz określeniem charakteru i częstotliwości mechanizmów raportowania. Wdrożenie zespołu zapewniania jakości pozwala Twojej firmie analizować błędy i poprawiać je, zanim te problemy dotrą do klientów i zaszkodzą ich satysfakcji, lojalności i szansie na odkupienie. Ramy zapewniania jakości powinny również być wystarczająco elastyczne, dostosowując się do zmian zakresu, ograniczeń i założeń.

Monitorowanie postępu

Sukces zespołu zapewniania jakości zależy od dokładnego monitorowania wyników. Duże lub złożone projekty mogą wymagać szczególnej uwagi, na przykład konsultantów zewnętrznych ekspertów lub dodatkowych zasad i procedur. Na przykład monitorowanie zadowolenia klientów z twoich produktów lub usług może wiązać się z zawarciem umowy o poziomie usług z klientami przed wykonaniem pracy. Następnie obejmuje przeprowadzanie ankiet w celu uzyskania opinii na temat doświadczeń, analizowanie wyników w celu identyfikowania problemów i rozwiązywania problemów w miarę ich pojawiania się. Funkcje zapewniania jakości nie powinny być postrzegane jako zadanie dodatkowe; muszą być integralną częścią Twojej działalności biznesowej.