Jak zmienić wybór wejścia audio na komputerze

Prawidłowe ustawienia wejścia audio pozwalają cieszyć się dźwiękiem fal cyfrowych uderzających o wyimaginowane brzegi wygaszacza ekranu na pulpicie lub głosem rozmówcy biznesowego rozmawiającego z Tobą przez Internet. System Windows ma okno Dźwięk, które umożliwia zarządzanie ustawieniami audio komputera i urządzeniami. Jeśli nie słyszysz dźwięku, gdy powinien być odtwarzany, przejdź do okna Dźwięk i powiedz systemowi Windows, aby wybrał urządzenie wejściowe audio, którego używasz.

1

Kliknij przycisk Start i wpisz „mmsys.cpl”. Kliknij ikonę „mmsys.cpl”, gdy pojawi się ona na liście wyników wyszukiwania. System Windows otworzy okno Dźwięk, które umożliwia zarządzanie urządzeniami audio komputera.

2

Kliknij kartę „Nagrywanie”, aby wyświetlić listę urządzeń wejściowych. Możesz zobaczyć wiele urządzeń, takich jak mikrofon i wejście liniowe. Obok bieżącego urządzenia domyślnego pojawi się zielony znacznik wyboru.

3

Kliknij prawym przyciskiem urządzenie, na które chcesz się przełączyć, i wybierz opcję „Ustaw jako urządzenie domyślne”. Windows czyni to urządzenie domyślnym i umieszcza obok niego zielony znacznik wyboru. Kliknij „OK”, aby zapisać zmiany.