Jakie są częste działania HR?

Pracownicy działu zasobów ludzkich wykonują więcej obowiązków niż tylko zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Służą jako strażnicy produktywności organizacji ze względu na swoją rolę w rekrutacji i selekcji, a nawet mogą być kluczem do satysfakcji pracowników, ponieważ często celem działów HR jest zapewnienie optymalnej obsługi klienta wewnętrznego pracownikom firmy w takich sprawach jako ubezpieczenie zdrowotne, płace i odszkodowania pracownicze. Działania taktyczne HR stanowią znaczną część funkcjonalności HR - 75 procent, według globalnej firmy konsultingowej PricewaterhouseCoopers w biuletynie dla klientów z marca 2010 r. „10 minut na transformację HR”.

Rekrutacyjny

Jeśli istnieje jedna funkcja, dla której znane są działy HR, jest to zatrudnianie personelu. Zatrudnianie obejmuje pisanie opisów stanowisk i ogłaszanie wolnych miejsc pracy. Personel HR poszukuje również kandydatów za pośrednictwem mediów społecznościowych, wizyt w kampusie, sieci kontaktów i targów pracy oraz przeprowadza wstępne rozmowy kwalifikacyjne, zanim kwalifikacje kandydatów zostaną przekazane kierownikowi ds. Rekrutacji. Wysoko wykwalifikowani rekruterzy często biorą udział w strategicznych kwestiach HR, takich jak planowanie sukcesji i zarządzanie personelem.

Trening

W dziale HR zatrudniającym specjalistów ds. Szkoleń są oni zazwyczaj odpowiedzialni za koordynację orientacji na nowych pracowników oraz projektowanie szkoleń dla przełożonych i liderów. Specjaliści ds. Szkoleń mogą również ocenić potrzeby szkoleniowe organizacji i określić, czy pracownicy muszą nabyć nowe umiejętności lub poprawić swoje obecne umiejętności. Szkolenia cross-funkcjonalne to również działalność, którą podejmują się specjaliści szkoleniowi, aby przygotować pracowników do przeniesienia się do innych jednostek biznesowych lub wspinania się po drabinie korporacyjnej.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest poważnym problemem dla wszystkich pracodawców. Pracownicy HR często są odpowiedzialni za monitorowanie kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy, takich jak niebezpieczny sprzęt, niebezpieczne zawody lub przemoc w miejscu pracy. Działania kadrowe w tym obszarze polegają na prowadzeniu dokumentacji na zgodność z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz szkoleniu pracowników w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu i ewakuacji w nagłych wypadkach.

Relacje między pracownikami

Badania opinii pracowników, dochodzenia w miejscu pracy i ceremonie nagradzania pracowników należą do czynności, które wykonuje specjalista ds. Relacji z pracownikami HR. W niektórych firmach może być specjalista ds. HR, który zajmuje się negocjacjami związkowymi. Są to działania, które mają na celu poprawę satysfakcji pracowników i wzmacnianie relacji pracodawca-pracownik. Ankiety mierzą klimat w miejscu pracy, dochodzenia mają fundamentalne znaczenie dla rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, a ceremonie i wręczanie nagród publicznie uznają wkład pracowników w organizację.

Odszkodowanie

Obszar wynagrodzeń HR rutynowo rozwija konkurencyjne struktury wynagrodzeń i przeprowadza analizy stanowisk pracy, aby określić, czy wynagrodzenia są zgodne z warunkami na rynku pracy. Ponadto ten obszar HR dąży do wewnętrznej równości wynagrodzeń między rolami w organizacji i do kapitału zewnętrznego, określając, czy wynagrodzenie wewnętrzne jest współmierne do porównywalnych wynagrodzeń w branży.

Korzyści

Negocjowanie warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, składek emerytalnych i kont oszczędnościowych to częste działania specjalistów ds. Świadczeń. W niektórych organizacjach wynagrodzenie i świadczenia są połączonymi rolami. Bardziej funkcjonalne działania specjalistów ds. Świadczeń obejmują koordynowanie corocznych otwartych zapisów na kontynuację lub nowe plany zdrowotne, doradzanie nowym pracownikom w zakresie ich opcji świadczeń oraz zarządzanie elastycznymi wydatkami i kontami oszczędnościowymi.