Różnice między dochodem netto a dochodem brutto firmy

Twoje sprawozdania finansowe są istotną częścią Twojej firmy i są potrzebne do śledzenia wyników, komunikowania się z pożyczkodawcami, inwestorami i udziałowcami oraz przygotowywania deklaracji podatkowych. Kiedy przygotowujesz rachunek zysków i strat dla swojej firmy, musisz obliczyć zarówno dane brutto, jak i netto, dlatego ważne jest, aby jasno określić różnicę między tymi dwoma podstawowymi warunkami księgowymi.

Wskazówka

Dochód brutto obejmuje cały dochód, jaki Twoja firma osiąga w ciągu roku, podczas gdy dochód netto obejmuje tylko zysk, który osiągniesz po odjęciu wydatków biznesowych.

Co oznacza brutto vs netto?

Dochód brutto obejmuje cały dochód, jaki Twoja firma osiąga w ciągu roku, podczas gdy dochód netto obejmuje tylko zysk, jaki Twoja firma osiąga po odjęciu wydatków biznesowych i innych dopuszczalnych odliczeń od dochodu brutto. Jeśli masz milion dolarów sprzedaży (i żadnych innych źródeł dochodu), to Twój dochód brutto wynosi milion dolarów. Ale twój dochód netto musi uwzględniać koszty, takie jak czynsz, pensje, świadczenia itp., A także wydatki podlegające odliczeniu.

Obliczanie dochodu brutto

Aby obliczyć dochód brutto, należy połączyć sumę wszystkich gotówki, czeków, opłat z tytułu kart kredytowych, dochodu z najmu, odsetek i dywidend, umorzonych długów, weksli, nielegalnych prowizji, szkód i utraconych dochodów uzyskanych przez firmę w ciągu roku. Nawet jeśli Twoja firma skieruje pieniądze do osoby trzeciej, nadal musisz odebrać je jako dochód. Przy obliczaniu dochodu brutto nie należy odliczać żadnych wydatków.

Obliczanie dochodu netto

Aby obliczyć dochód netto, musisz odliczyć wydatki biznesowe od dochodu brutto. Wydatki biznesowe mogą obejmować koszt sprzedanych towarów, wydatki na reklamę, koszty eksploatacji samochodów, finansowanie programów świadczeń pracowniczych, ubezpieczenie, odsetki od kredytu hipotecznego, opłaty prawne, wydatki biurowe, naprawy, konserwację, dostawy, wynagrodzenia wypłacane pracownikom, media, podróże, podatki lub opłaty za wynajem.

Co to znaczy?

Obliczenie dochodu brutto i netto pozwala zidentyfikować największe wydatki , a także najbardziej lukratywne aspekty działalności, co pozwala na wprowadzenie ulepszeń. Jeśli pozyskujesz inwestorów , zazwyczaj proszą oni o kopię Twojego rachunku zysków i strat przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Musisz również podać swój dochód brutto i dochód netto w federalnym zeznaniu podatkowym . Jeśli Twój dochód netto jest dodatni, Twoja firma może odnotować zyski kapitałowe podlegające obowiązkowi zgłoszenia. Jeśli Twój dochód netto jest ujemny, Twoja firma może ponieść stratę kapitałową podlegającą odliczeniu. Istnieją specjalne zasady dotyczące firm domowych. Jeśli używasz części domu do celów biznesowych, możesz odliczyć część swoich wydatków domowych, takich jak odsetki od kredytu hipotecznego i utrzymanie domu, jako wydatek biznesowy. Zasady IRS dotyczące tego odliczenia są rygorystyczne, więc pamiętaj o omówieniu potrąceń domowych ze swoim księgowym.

Wreszcie, jeśli musisz pożyczyć pieniądze na swoją działalność, instytucje pożyczkowe sprawdzą Twoje dochody brutto i netto przed udzieleniem pożyczki.