Jak otworzyć PPS na komputerach Mac

Microsoft PowerPoint używa formatu pliku PPS podczas zapisywania prezentacji w programie PowerPoint 2003 i wcześniejszych. Możesz otworzyć plik PPS za pomocą Keynote, Preview lub PowerPoint na komputerze Mac. Podczas zapisywania prezentacji PowerPoint używa dwóch podstawowych typów plików. Rozszerzenia plików PPS otwierają się bezpośrednio jako pokaz slajdów i rozpoczynają odtwarzanie. Format pliku PPT otwiera się w trybie, który umożliwia edycję zawartości pokazu slajdów. Te dwa formaty plików współpracują ze sobą i możesz zmienić nazwę rozszerzenia na PPT lub PPS w zależności od tego, czy chcesz edytować, czy odtwarzać pokaz slajdów.

Odtwarzam pokaz slajdów

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz otworzyć na komputerze.

2

Wybierz „Otwórz za pomocą” i wybierz „Microsoft Powerpoint”, „Keynote” lub „Podgląd”, aby otworzyć plik.

3

Naciskaj klawisze strzałek w prawo lub w lewo na komputerze Mac, aby przechodzić między slajdami w prezentacji.

4

Naciśnij klawisz „ESC”, aby wyjść z prezentacji pokazu slajdów. Jeśli otworzyłeś plik w programie PowerPoint lub Keynote, pokaz slajdów zostanie zamknięty i wyświetli listę slajdów w odpowiednim programie. Możesz użyć tego widoku, aby wprowadzić niezbędne zmiany na slajdach.

Zmień nazwę pliku

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PPS, który chcesz przekształcić w edytowalny plik prezentacji.

2

Kliknij „Uzyskaj informacje”.

3

Zmień rozszerzenie pliku na PPT w polu Nazwa i rozszerzenie. Spowoduje to zmianę pokazu slajdów w plik, który zostanie domyślnie otwarty w widoku edycji. Naciśnij klawisz „Enter” i wybierz opcję „Użyj .PPT”.