Wymagania dotyczące otwierania domu opieki dziennej

Wymagania dotyczące otwierania placówki dziennej opieki w domu różnią się w zależności od stanu. Jednak wiele stanów utrzymuje podobne wytyczne. Na przykład, wiele stanów wymaga od firm zajmujących się opieką dzienną w domu uzyskania licencji na prowadzenie opieki dziennej. Często początkujący właściciel domu opieki dziennej musi uzyskać licencję na prowadzenie firmy również w swoim mieście. Ponadto wiele stanów narzuca standardy opieki nad dziećmi, których właściciele muszą spełniać i wymagają od dostawców posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Kryteria kwalifikowalności i kontrole

Każdy stan ustala unikalne kryteria dla osób, które chcą otworzyć placówki opieki dziennej w domu. W wielu stanach właściciele domów opieki dziennej muszą mieć co najmniej 18 lat i być wolni od wyroków skazujących za przestępstwa i aresztowań za wykorzystywanie dzieci. Wiele stanów wymaga również, aby początkujący właściciele placówek opieki dziennej przedstawiali wyniki badań lekarskich, aby wykazać, że są wolni od chorób, które mogłyby zagrozić dzieciom.

Inspekcje i licencje w przedszkolu

Wiele stanów wymaga od firm zajmujących się opieką nad dziećmi w domu, aby zapewnić licencję na opiekę dzienną. W większości miejsc osoba, która chce rozpocząć działalność w zakresie opieki dziennej w domu, kontaktuje się z wydziałem opieki nad dziećmi lub podobną agencją w swojej jurysdykcji i prosi o pakiet informacyjny dotyczący opieki w domu. Po przeczytaniu pakietu informacyjnego, początkujący właściciel przedszkola zazwyczaj bierze udział w uzyskaniu licencji i wypełnia wniosek o wydanie licencji na dzienną opiekę.

W wielu lokalizacjach osoba musi również przedłożyć wyniki dokumentacji medycznej, zaświadczenia o wykorzystywaniu dzieci i sprawdzenie rejestru karnego w ramach procesu składania wniosku. Niektóre jurysdykcje mogą również obejmować inspekcje domów opieki dziennej jako część procesu licencyjnego lub wymagać od właściciela firmy zgody na inspekcje wyrywkowe.

Miejskie Licencje Biznesowe

W zależności od miasta lub miejscowości, w której zlokalizowana będzie placówka opieki dziennej w domu, początkujący właściciel przedszkola może być zmuszony do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności. Ta licencja jest odrębna od licencji na prowadzenie przedszkola i po prostu daje jej posiadaczowi prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w jurysdykcji. Początkujący właściciel przedszkola w domu może dowiedzieć się, czy potrzebuje licencji na prowadzenie działalności, kontaktując się z lokalnym wydziałem licencji i kontroli lub biurem rejestracji firmy.

Pozwolenie od lokalnych mieszkańców

Czasami początkujący właściciel opieki dziennej potrzebuje specjalnego pozwolenia na prowadzenie firmy poza miejscem zamieszkania. Na przykład, jeśli jest najemcą, może potrzebować pisemnej zgody właściciela nieruchomości na prowadzenie opieki dziennej poza jego domem. Ponadto w niektórych jurysdykcjach początkujący właściciel firmy opieki dziennej może wymagać uzyskania specjalnej zgody na prowadzenie działalności w dzielnicy mieszkalnej. Osoba fizyczna może skontaktować się z lokalną radą zagospodarowania przestrzennego, aby dowiedzieć się, czy będzie potrzebować specjalnej zgody.

Standardy opieki nad dziećmi

Każdy stan posiada listę standardów, których muszą przestrzegać zakłady opieki dziennej. Ogólnie rzecz biorąc, normy te zawierają szczegóły dotyczące zapewnienia bezpiecznego środowiska dla dzieci w przedszkolu. Na przykład, stanowe standardy mogą określać, ile dzieci może przyjąć zakład opieki dziennej w domu w tym samym czasie, jak również stosunek liczby opiekunów do dzieci, jaki musi utrzymywać właściciel.

Ponadto firmy zajmujące się opieką nad dziećmi w domu muszą spełniać standardy stanowe w zakresie tworzenia polityk, prowadzenia dokumentacji i zatrudniania pracowników opieki nad dziećmi. Można uzyskać standardy opieki dziennej w domu z wydziału, który zajmuje się licencjonowaniem opieki dziennej w jej stanie lub odwiedzając stronę internetową National Association of Child Care Resource and Referral Agencies.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Niektóre stany wymagają od dostawców opieki dziennej wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego obrażenia, wypadki i szkody majątkowe. Inni mogą jedynie doradzać właścicielom placówek opieki dziennej, aby je otrzymali. Ponadto właściciel firmy zajmującej się domem może potrzebować firmowego ubezpieczenia samochodowego, aby móc przewozić dzieci do opieki dziennej w swoim samochodzie.