Jak skonfigurować wizytówkę vCard w programie Outlook

Jednym ze standardowych formatów plików wizytówek elektronicznych jest vCard, a dołączanie wizytówki vCard do wiadomości e-mail jest skutecznym i dyskretnym sposobem poinformowania kontaktów biznesowych, jak się z Tobą skontaktować. Program Microsoft Outlook szczególnie ułatwia konfigurowanie wizytówki vCard i dołączanie jej do wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych z dowolnego konta w programie Outlook. Zaczynasz od wprowadzenia informacji do książki kontaktów programu Outlook, a następnie zapisujesz je na komputerze w formacie vCard. Po zapisaniu możesz dołączyć go do wiadomości e-mail programu Outlook.

1

Uruchom program Outlook z menu Start systemu Windows lub ikony na pulpicie. Kliknij kartę „Strona główna” lub „Wyślij / Odbierz” u góry strony programu Outlook, jeśli program Outlook nie otwiera się automatycznie z wybraną jedną z tych dwóch kart.

2

Kliknij słowo „Kontakty” u dołu szarego panelu w lewej części strony Outlooka. Kliknij opcję „Kliknij dwukrotnie tutaj, aby utworzyć nowy kontakt” w oknie, które zostanie wyświetlone po kliknięciu opcji „Kontakty”.

3

Zaczekaj, aż pojawi się okno dialogowe „Kontakt”. Wpisz swoje dane kontaktowe w odpowiednich polach tekstowych zgodnie z opisami po lewej stronie każdego pola tekstowego w oknie dialogowym.

4

Po zakończeniu wpisywania informacji kliknij kartę „Plik” u góry okna dialogowego. Kliknij „Zapisz jako” w lewej kolumnie i poczekaj, aż pojawi się okno dialogowe „Zapisz jako”.

5

Wybierz opcję „Pliki VCard” za pomocą menu rozwijanego w polu „Zapisz jako typ” u dołu okna dialogowego „Zapisz jako”, jeśli nie pojawia się jako opcja domyślna. Sprawdź nazwę pliku, który pojawia się w polu „Nazwa pliku” i usuń go lub edytuj, jeśli chcesz.

6

Kliknij przycisk „Zapisz” w prawym dolnym rogu okna dialogowego.

7

Dołącz nową wizytówkę vCard do wiadomości e-mail, wybierając opcję „Załącz plik” na pasku narzędzi u góry każdego pola kompozycji programu Outlook i korzystając z wyświetlonego okna dialogowego, aby zlokalizować ją i wybrać z plików na komputerze.