Jak zmienić metodę blokady na iPhonie

Domyślnie Twój iPhone nie wymaga hasła ani kodu PIN do odblokowania. Jednak dodanie tej funkcji zabezpieczeń uniemożliwia nieautoryzowanym użytkownikom zobaczenie poufnych informacji. IOS, mobilny system operacyjny Apple, obejmuje dwie metody blokowania: prosty kod i złożony kod dostępu. Prosty kod dostępu to czterocyfrowy kod PIN. Złożony kod dostępu to długie hasło składające się ze znaków alfanumerycznych, które dodatkowo utrudniają nieautoryzowany dostęp do telefonu iPhone. Bez iPhone'a po jailbreaku są to jedyne opcje blokady.

1

Kliknij ikonę „Ustawienia” na ekranie głównym iPhone'a, aby otworzyć aplikację.

2

Wybierz opcję „Ogólne”. Wybierz „Blokada hasłem”, aby wyświetlić wszystkie ustawienia hasła dla swojego iPhone'a. Jeśli masz już włączone hasło, zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu przed wyświetleniem ustawień.

3

Przesuń przełącznik obok „Proste hasła” do pozycji Wył., Aby wyłączyć proste hasła i włączyć złożone hasła.

4

Wybierz „Zmień hasło”, aby zmienić kod z prostego na złożony. Wprowadź istniejący czterocyfrowy kod PIN, jeśli go posiadasz, gdy pojawi się odpowiedni monit. Wpisz żądane złożone hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Możesz wybrać dowolny klawisz na klawiaturze.

5

Kliknij „Dalej”. Wpisz ponownie żądany złożony kod dostępu. Po wprowadzeniu odpowiedniego hasła Twoje ustawienia zostaną zapisane. Przy następnym odblokowaniu telefonu zostaniesz poproszony o wprowadzenie dłuższego hasła i kliknięcie „OK”.