Jak usunąć konto w programie Outlook 13

Microsoft Outlook umożliwia zarządzanie kilkoma kontami e-mail bez konieczności korzystania z przeglądarki internetowej. Możesz dodać wszystkie swoje konta e-mail, w tym Gmail, Yahoo Mail, Outlook.com i AOL, do programu Outlook. Jeśli nie używasz już jednego z kont, Outlook umożliwia jego usunięcie. Gdy usuniesz konto e-mail, wszystkie jego dane zostaną usunięte z komputera. Nie martw się, dane zostaną ponownie pobrane, jeśli później dodasz konto do programu Outlook.

Usuwanie kont programu Outlook

Uruchom program Microsoft Outlook, kliknij „Plik”, kliknij „Informacje” w panelu nawigacyjnym, kliknij przycisk „Ustawienia konta” i wybierz z menu opcję „Ustawienia konta”. Wynikowe okno Ustawienia konta zawiera listę wszystkich kont e-mail na karcie E-mail. Wybierz konto, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk „Usuń”. Kliknij „OK” tylko wtedy, gdy masz absolutną pewność, że chcesz usunąć konto. Konto jest usuwane w ciągu zaledwie kilku sekund.