Przenoszenie linii służbowej do telefonu komórkowego

Możesz przenieść służbowy numer telefonu na swój telefon komórkowy, aktywując funkcję przekazywania połączeń w telefonie służbowym. Przekazywanie połączeń automatycznie przenosi wszystkie połączenia przychodzące na wskazany numer telefonu. Przekazując połączenia przychodzące na telefon komórkowy, możesz uniknąć utraty ważnych połączeń, gdy nie jesteś fizycznie w miejscu pracy.

1

Zdejmij słuchawkę telefonu służbowego ze słuchawki i poczekaj na sygnał wybierania.

2

Wybierz „* 72” za pomocą klawiatury telefonu.

3

Poczekaj na drugi sygnał wybierania.

4

Wprowadź 10-cyfrowy numer telefonu komórkowego wraz z numerem kierunkowym.

5

Odbierz telefon komórkowy, aby zakończyć proces przekierowywania połączeń.