Jak długo wytrzyma wkład atramentowy HP, jeśli nie zostanie otwarty?

Firma Hewlett-Packard Company rozstrzygnęła sprawę sądową, w której oskarżono ją o przedwczesne wykorzystywanie wyskakujących okienek w celu nakłaniania konsumentów do zakupu większej ilości atramentu do drukarek o małych formatach. Aby uzyskać rekompensatę, ugoda wymaga od konsumentów spełnienia określonych wymagań kwalifikacyjnych związanych z datami zakupu i dotyczy tylko niektórych modeli drukarek. Biorąc pod uwagę tę historię niepewności co do żywotności wkładów atramentowych, zdobycie wiedzy na temat okresu przydatności do użycia wkładów do drukarek pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji dla Twojej firmy. Właściciele firm mogą potrzebować dwa razy pomyśleć o zamawianiu kaset z wyprzedzeniem. Firmy, które nie zużywają dużych ilości atramentu, mogą rozważyć zakup wkładów tylko w razie potrzeby, nawet jeśli powoduje to dodatkowe niedogodności.

Żywotność kasety

Materiały opakowaniowe użyte do ochrony wkładów atramentowych zapewniają trwałość przez co najmniej 18 miesięcy od daty produkcji i wysyłki. Nie wszystkie drukarki HP mają daty ważności na wkładach atramentowych. Niektóre drukarki używają daty ważności, ale pozwalają użytkownikowi na pominięcie daty ważności i dalsze używanie wkładu. Daty ważności istnieją, aby zapobiec uszkodzeniu elementów drukarki. Z biegiem czasu wkłady atramentowe zatykają się, co powoduje cięższą pracę drukarki i może skutkować koniecznością kosztownych napraw. Stosowanie daty ważności w niektórych modelach drukarek pozwala firmie HP chronić klienta, zapobiegając uszkodzeniu systemu drukowania przez potencjalne uszkodzenie przeterminowanych wkładów.

Wydłużenie żywotności

Istnieją opakowania zapobiegające pochłanianiu powietrza i ograniczające parowanie wody. Z czasem odparowanie powietrza i wody ostatecznie uszkadza i zatyka wkłady. Przechowywanie wkładu atramentowego w oryginalnym opakowaniu do czasu zainstalowania wkładu pomaga wydłużyć czas, zanim wkład się zepsuje. Staje się to szczególnie ważne w modelach drukarek, które zapewniają opcję zastąpienia, aby kontynuować używanie wkładu po upływie daty ważności. Z czasem atrament może wyparować, powodując zmianę składu chemicznego atramentu. Wyłączanie drukarki, gdy nie jest używana oraz trzymanie wkładów atramentowych z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, pomaga zapobiegać parowaniu.

Daty wygaśnięcia

Data na boku opakowania wkładu atramentowego lub na samym wkładzie wskazuje jedynie datę zakończenia gwarancji. Określenie daty przydatności wymaga analizy poziomu atramentu, daty gwarancji oraz daty instalacji wkładu. Niektóre drukarki kolorowe mają datę ważności 18 miesięcy od pierwszej instalacji lub 12 miesięcy po dacie wygaśnięcia gwarancji. Inne drukarki z datą ważności tracą ważność po 24 miesiącach od daty wygaśnięcia gwarancji lub po 30 miesiącach od instalacji. Firma HP stosuje datę, która jest pierwsza, jako oficjalną datę ważności. Większość drukarek nie ma dat ważności wkładów atramentowych.

Zużycie atramentu

Na szybkość zużycia atramentu wpływa kilka czynników. Podczas przygotowań do drukowania nowego zadania drukowania zużywa się trochę atramentu. Innym razem atrament jest usuwany z głowic drukujących, aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniu systemu drukowania. Wydłużony czas między zadaniami drukowania również wpływa na wydajność drukarki i może wymagać bardziej agresywnych procedur czyszczenia, które wymagają dodatkowego atramentu. Część atramentu wycieka z wkładu, a część atramentu nie jest pobierana z wkładu. Atrament kolorowy często się wyczerpuje podczas drukowania tylko w trybie czarno-białym, a tryby drukowania użytkownika wpływają na ilość używanego atramentu.

Modele z wygaśnięciem

Niektóre modele Officejet Pro, Photosmart i Designjet umożliwiają zastąpienie daty wygaśnięcia. Drukarki bez nadpisywania obejmują modele Officejet Pro K850, kopiarka cyfrowa 610 i Business Inkjet. Ponadto niektóre modele z serii Professional, Officejet i Color Inkjet zapobiegają zastąpieniu daty ważności. Żadne inne drukarki HP nie używają dat ważności atramentu. Jeśli model obsługuje zastępowanie daty ważności, drukarka zwykle wyświetla wyskakujące okienko z pytaniem, czy chcesz zignorować datę ważności wkładu atramentowego i mimo to drukować.